โรงเรียนบ้านรักไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นโรงเรียนตามตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาร์ที่ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กๆจากหลายกลุ่มชาติพันธ์ทำให้เด็กเรียนรู้ทักษะการเรียนการสอนภาษา ของ ไทย จีน เมียนมาร์ ว้า ม้ง ไทยใหญ่ และกลุ่มชาติติพันธ์ ต่างๆ
สีสันการคำรพธงชาติ ทำให้เห็นวัฒนธรรมและขเครื่องแต่งกายตาางๆที่ไม่จำกัดเชื้อชาติ

เด็กในโรงเรียนบ้านรักไทยแห่งนี้พูดได้หลายภาษา จากการแลกเปลี่ยนภาษาของกลุ่มน้องๆชาติพันธ์
น้องๆมีความลำบาก ครอบครัวยากจน ตามตะเข็บชายแดน

สถานที่ทำกิจกรรม

1.บ้านรักไทย
2.พระธาตุดอยกองมู
3.สะพานเปตองซู
4.ปางอุ๋ง
5.สวนสนบ่อแก้ว
6.บ้านห้วยห้อม

ภารกิจช่วยเหลือน้องๆและพัฒนาโรงเรียน

1 ทาสีสนามเด็กเล่น ทาสีอาคารเรียน สร้างสนามเด็กเล่น
2.ทาสีห้องน้ำ ทาสีรั้วโรงเรียน เพ้นท์พนังกำแพง
3.ทำสื่อการเรียนการสอนสนามเด็กเล่นBBL
4.บริจาคอุปกรณ์การเรียนให้น้องๆ
5.แลกเปลียนภาษากับน้องๆ
6มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ
7.เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
8.กิจกรรมสันทนาการรอบกองไฟ

กำหนดการ

วันศุกร์ที่11ต.ค2562 นัดพบกันปั๊มเชลล์ใต้สถานนีBTSอารีย์
19.00น.ลงทะเบียนรายชื่อ รับป้ายชื่อ
20.00น ออกเดินสู่บ้านรักไทย
06.00น.แวะทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า
10.00น.แวะ พระธาตุดอยกองมู รับประทานอาหารเที้ยงทีแม่ฮ่องสอน
14.00น.แวะสะพานเป้ตองซู
16.00น.เดินสู่ปางอุ๋ง
17.00น.ถึงโรงเรียนบ้านรักไทย รับประทานอาหารเย็น มื้อที่1
19.00.ประชุมวางแผนงาน
21.00นพักผ่อน

วันอาทิตย์ที่13ต.ค
05 00น.ตื่นนอนชมทะเลหมอกบ้านรักไทย
07.00น.รับประทานอาหารเช้า มื้อที่2
08.30น.เริ่มทำภารกิจ
12.00น.พักเที้ยงรับประทานอาหาร มื้อที่3
13.00น.เริ่มทำภารกิจต่อจนเสร็จ
16.00น.เสร็จภารกิจ อาบน้ำ
18.00น.รับประทานอาหารเย็น อาหารจีนร้านลีไว อาหาร8อย่าง มื้อที4
19.30น.กิจกรรมกับน้องๆ
21.00น.สรุปกิจกรรม
22.00น.พักผ่อน

วันจันทร์ที่14ต.ค
05.00น.ตื่นนอนชมทะเลหมอก
07.00น.รับประทาอาหารเช้า มื้อที่5
08.30น.ออกเดินกลับ
11.00น.แวะสวนสนบ่อแก้ว
12.00น.รับประทานอาหารเที้ยง
ทานอาหารเสร็จเดินทางสู่บ้านห้วยห้อม
15.00น.เดินทางกลับ กทม
23.00น.ถึง กทม โดยประมาณ

รับสมัครอาสา50ท่าน
ค่าสมัครท่านละ2390บาท
โอนครั้งที่1จำนวน 1000บาท
โอนครั้งที2ก่อนเดินทาง10วัน 1390บาท
รวมเป็นเงิน 2390บาท
1.ค่ารถตู้ไปกลับ
2ค่าอาหาร5มื้อ มื้อเย็นวันอาทิตย์ร้านลีไวอาหารจีน8อย่าง ชิมชาบ้านรักไทย โต๊ะละ10ท่าน
3.ค่าอุปกรณ์ต่างๆ

วิธีการสมัคร

1.โอนเงินผ่าน นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 กรุงไทย
2.สมัครผ่านข้อความเพจ กฤษณ์อาสา
3.ส่งสลิปมาที่ข้อความเพจ
4แจ้งชื่ิอ นามสกุล

 

วิธีการสมัคร

1.โอนเงินผ่าน นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 กรุงไทย
2.สมัครผ่านข้อความเพจ กฤษณ์อาสา
3.ส่งสลิปมาที่ข้อความเพจ
4แจ้งชื่ิอ นามสกุล

สิ่งที่เตรียมไป

  • 1.หมวกกันแดด
    2.เสื้อแขนยาว
    3.ร้องเท้าผ้าใบ
    4.ยารักษาโรค

ค่าใช้จ่าย : 2390