โรงเรียนแห่งขุนเขาและศรัทธา

รู้หรือไม่ว่า…ค่ายอาสาคืออะไร?

วันนี้มีอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทำด้วยใจจริงๆ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมพัฒนาขึ้นด้วย นั่นคือ ค่ายอาสานั่นเอง

ค่ายอาสาคืออะไร

ค่ายอาสา คือ การจัดค่ายพักแรมสำหรับผู้ที่มี จิตอาสา มีใจพัฒนา และช่วยเหลือผู้ที่ลำบากยากไร้ หรือขาดแคลนในส่วนต่างๆ เป็นค่ายที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสถานที่ หรือความเป็นอยู่ของครอบครัว กลุ่มชุมชน หรือโรงเรียน ฯ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยผู้เข้าร่วมจะเป็นบุคคลที่เป็นอาสาสมัครต้อง การช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังผลตอบแทน

ทำไมต้องไปพัฒนาชนบท
เหตุที่ต้องพัฒนาชนบท เพราะในชนบทนั้น ยังมีอีกหลายสถานที่ อีกหลายกลุ่มสังคมที่ด้อยการพัฒนาในเรื่องต่างๆมากมาย อาจเป็นเพราะ ห่างไกลความเจริญ พื้นที่ห่างไกลผู้คน หรือไม่ได้รับสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต ทำให้เกิดความลำบาก ขัดสน หรือใช้ชีวิตอยู่ตามสถานภาพที่มี ซึ่งต่างจากความเป็นอยู่ในเมืองหลวง หรือเมืองกรุงมาก จึงเป็นเหตุให้ต้องไปพัฒนาในชนบท

เข้าไปพัฒนาทำอะไรกันบ้าง
การพัฒนานั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละค่ายว่าจะไปพัฒนาที่ไหน ลักษณะเป็นอย่างไร โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการรับบริจาคของจากผู้คนก่อน ซึ่งของบริจาคอาจจะเป็นของที่ไม่ใช้แล้ว หรือเป็นสิ่งของที่จัดเตรียมซื้อให้ใหม่เลย ตรงส่วนนี้เราจะนำของที่ได้จากการบริจาคไปให้กับพวกเขาในสถานที่เราไปพัฒนา นอกจากนั้นจะเป็นการพัฒนาสถานที่ อาจจะเป็นการทำความสะอาด ทาสี ตกแต่ง หรือสร้างขึ้นมาใหม่

“ให้ผู้คนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น น่าอยู่มากขึ้น ”

และอีกในรูปแบบหนึ่งอาจจะเป็นการเข้าไปช่วยเขาพัฒนาอยู่ก่อนแล้ว หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชาวบ้าน นั่นก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอีกอย่างหนึ่งเช่นกันคะ

สิ่งที่ได้กลับมาคืออะไร

สิ่งที่เราทำไป แบบสมัครใจอาสาตั้งใจทำเนี่ย มันให้อะไรกับเราบ้างรึเปล่า? แล้วพวกเขาละรู้สึกยังไง?

สิ่งที่เกิดหลังจากพัฒนาแล้ว อย่างแรกเลยคือ น้ำใจของผู้มีจิตอาสาที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทน แน่นอนว่าพวกเขาต้องมีความสุขที่ได้ทำให้อีกคนหนึ่ง หรือกลุ่มคนจำนวนหนึ่งรู้สึกดีใจและมีความสุข ในการที่ได้รับความช่วยเหลือ ส่วนผู้ที่ถูกช่วยเหลือนั้น ย่อมประทับใจอยู่แล้วที่มีผู้คนจิตอาสามาช่วยเหลือ มาช่วยพัฒนาให้ชีวิตพวกเขามีความเจริญ มีความน่าอยู่มากขึ้น ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งได้เลยนะน่าชื่นชม

ค่ายอาสาโรงเรียนแห่งขุนเขา
?ดอยหลวงเชียงดาว?

โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่7-10 2562

《《ลางาน1วันทำการ》》

กำหนดการ

วันศุกร์ที่6ธ.ค 2562 นัดพบกันที่ปั๊มเชลล์ใต้สถานนีBTSอารีย์

19.00น.ลงทะเบียนรายชื่อ รับป้ายชื่อ
20.00น.ออกเดินทางสู่ อ.เชียงดาว

วันเสาร์ที่7ธ.ค2562
06.00น.ถึงตัวเมืองเชียงใหม่ทำธุระส่วนตัว
07.00น.ออกเดินทางสู่ อ.เชียงดาว
09.00น.ถึง อ.เชียงดาว ต่อรถกระบะขึ้นโรงเรียน บ้านสันป่าเกี๊ยะ ศูนย์เกษตรเชิงสูงบ้านสันป่าเกี๊ยะ
11.00น.ถึงโรงเรียน แบ่งกลุ่มทำภารกิจ
12.00น.รับประทานอาหารเที้ยง
12.30น.เริ่มทำภารกิจ
17.00น.เสร็จภารกิจ ทำธุระส่วนตัว
18.00น.รับประทานอาหารเย็น
19.00น.กิจกรรมรอบกองไฟ
21.00น.พักผ่อนตามอัธยาศัย

อาทิตย์ที่8ธ.ค2562

06.00น.ตื่นนอนทำธุระส่วนตัว ชมทะเลหมอก
07.00น.รับประทานอาหารเช้า
08.00น.เดินทางกลับลงเขา
09.30น.ถึงตัว อ.เชียงดาว เดินทางต่อไปตัวเมืองเชียงใหม่
12.00น.รับประทานอาหารเที้ยง
13.00น.เดินทางสู่ บ้านแม่กำปอง
14.00น.ชมวิถีชีวิตบ้านกำปอง
17.00น.เดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่
18.00น.เข้าที่พัก ตามอัธยาศัย ถนนคนเดินท่าแพ
21.00น.พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่9ธ.ค2562

06.00น.ตื่นนอนทำธุระส่วนตัว
07.30.ออกเดินทางสู่ดอยม่อนแจ่ม แวะรับประทานอาหารเช้า
10.00น.ถึงโรงเรียนม่อนแจ่ม ทำกิจกรรมผ้ามัดย้อมสอนเด็กๆ
12.00น.รับประทานอาหารเที้ยง
14.00น.เดินทางไปจุดชมวิวต่างๆตามม่อน
18.00.น.รับประทานอาหารเย็น
20.00น.ประชุมค่าย แลกเปลียน กิจกรรมสะท้อนงานอาส่
21.00น.พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาคาร10ธ.ค2562
06.00น.ตื่นนอนทำธุระส่วนตัว
07.00น.รับประทานอาหารเช้า
09.00น.ออกเดินทางกลับ แวะไร่สตอเบอรี่ 11.00น.แวะรับประทานอาหารพื้นเมือง
12.00น.เดินทางกลับ กทม
22.00น.ถึง กทม โดยประมาณ
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

?ภารกิจค่ายอาสา?

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านสันเกี๊ยะ?⚙
2.กิจกรรมสันทนาการกับเด็กๆ?
3.workshooผ้ามัดย้อมโรงเรียนดอยม่อนแจ่ม?
4.บริจาคสิ่งของให้น้องๆ⚽️?

มาร่วมกันเป็นผู้ให้เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆบนดอย⛰

{รับสมัครผู้ร่วมค่าย จำนวน30ท่าน}

{ค่าสมทบทุนร่วมค่าย ท่านละ2390}

▪︎สมทบทุนครั้งที่1 , 1100บาทตอนลงทะเบียน
▪︎สมทบทุนครั้งที่2,ก่อนเดินทาง9วัน 1290บาท
▪︎รวม2ครั้งเป็นเงิน2,390บาท
1.เป็นค่ารถตู้ในการเดินทางตลอด5คืน4วัน
2.เป็นค่าอาหารจำนวน3มื้อ
3.เป็นค่าสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการทำกิจกรรม
4.เป็นค่ารถกระบะเช่าขึ้นดอยบ้านสันเกี๊ยะ

▪︎บางสิ่งจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเอง
1.ค่ากางเต๊นจุดชมวิวทะเลหมอกท่านละ100บาท 《ถ้านอนโรงเรียนไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้》
2.ค่าที่พักตัวเมืองเชียงใหม่ห้องแอร์1คืนห้องละ550บาท นอนได้4ท่าน หารเฉลียกัน
3.ค่าอาหารบางมื้อ

♡วิธีการสมัครมาร่วมค่าย♡

1สมัครมาที่inboxข้อความเพจ กฤษณ์อาสา หรือช่องทางLind ….id…..kit8585
โทร 0922596818
2.โอนเงินสมทบทุนมาที่ นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 ธ.กรุงไทย
3.ส่งสลิปการโอนมาที่ข้อความเพจ
4..แจ้งชื่อ นามสกุล มาในinbox เพจ กฤษณ์อาสา หรือ id Lind …kit8585 เสร็จแล้วดึงเข้ากลุ่ม Lind

《สิ่งของที่ต้องเตรียมไปออกค่าย》

1.ถุงนอนส่วนตัว (ถ้าไม่มีทางค่ายมีให้ยืม)
2.ไฟฉาย
3.ยารักษาโรค

ค่าใช้จ่าย : 2390