ค่ายเรียนรู้วัฒนธรรม แลกเปลี่ยนภาษา บ้านพี่เมืองน้อง เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง-วังเวียง เดินทาง 12-16 เมษายน 2561

การเดินทางบันทึกเรื่องราววัฒนธรรม ประเพณี และศึกษาเรียนรู้สัมผัสอารยธรรมชาวลาว ที่ “หลวงพระบาง” ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลก และ “วังเวียง เมืองแห่งธรรมชาติและสายน้ำ ” ในการเดินทางไปครั้งนี้ ผู้ร่วมเดินทางจะร่วมศึกษาและเก็บข้อมูลวิถีการดำเนินชีวิต ทั้งการใช้ภาษา ศิลปะ การแต่งกาย และอาหารการกินของชาวลาว ผู้ร่วมเดินทางจะได้รับภารกิจคือ ” บันทึกเรื่องราว ” ในขณะที่อยู่ที่ลาว และร่วมสรุปอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเดินทางในครั้งนี้

** เนื่องจากระยะเวลาที่เดินทาง อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงจำเป็นต้องจองตั๋วการเดินทางล่วงหน้า **
○ จองตั๋วรถทัวร์ กทม – เมืองเลย
○ จองตั๋วรถทัวร์ เมืองเลย – หลวงพระบาง
○ จองตั๋วรถทัวร์ อุดร – กทม (ขากลับ)
** ส่วนตั๋วขากลับจากวังเวียง ซื้อวันที่เดินทาง **

ค่าเงินบาทไทย และกีบลาว ( โดยประมาณ )
20 บาท = 5283 กีบ
50 บาท = 13207 กีบ
100 บาท = 26415 กีบ
** ค่าเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

》》 สะพายเป้เดินทาง รองเท้าผ้าใบกับใจถึงๆ บันทึกเรื่องราว 《《

☆ กำหนดการ ☆

▪ คืนวันพุธที่ 11/04/61
20:00 น. นัดพบกันที่สถานีคนส่งหมอชิต2 (ตรงเวลา)
21:00 น. ออกเดินทางไปยัง บขส.เมืองเลย

▪ วันพฤหัสที่ 12/04/61
06:00 น. เดินทางถึง บขส.เมืองเลย พักทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหาร เพื่อเตรียมพร้อมเดินทางต่อ
08:30 น. ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง
10:00 น. แวะด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยื่นหนังสือเดินทาง
13:00 น. โดยประมาณ แวะรับประทานอาหาร โดยทางบริษัททัวร์จัดการให้ทั้งหมด
18:00 น. โดยประมาณ ถึงหลวงพระบาง (เดินทางเข้าที่พัก) ทำธุระส่วนตัว ออกมารับประทานอาหาร และเดินเล่นถนนคนเดิน หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

▪ วันศุกร์ที่ 13/04/61 (เริ่มการบันทึกเรื่อง “ลาว” )
05:00 น. ตื่นเช้าตักบาตรข้าวเหนียว รับประทานอาหารเช้า ที่ตลาดเช้าหลวงพระบาง
09:00 น. เดินทางไปน้ำตกตาดกวางสี ไปวัดสุวรรณาราม วัดแสนสุขาราม ไปยังวัดเชียงทอง พระธาตุพูสี พระราชวังหลวงพระบาง (ค่ารถเช่า หารเฉลี่ยกันหน้างาน)
16:00 น. กลับถึงหลวงพระบาง เดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหาร เข้าที่พัก ร่วมพูดคุย พักผ่อนตามอัธยาศัย

▪ วันเสาร์ที่ 14/04/61
06:00 น. รับประทานอาหาร เตรียมเดินทางไปวังเวียง เมืองแห่งธรรมชาติและสายน้ำ
09:00 น. ออกเดินทาง (ค่ารถหารเฉลี่ยกันหน้างาน)
17:00 น. ถึงวังเวียง เข้าที่พัก รับประทานอาหาร เดินเล่นตลาดกลางคืน พักผ่อนตามอัธยาศัย

▪วันอาทิตย์ที่ 15/04/61
06:00 น. ตื่นนอน ออกกำลังกาย วิ่ง เดิน ชมธรรมชาติ
08:00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ซื้อทริปล่องห่วงยาง พายเรือแคนนู คนละประมาณ สามร้ายกว่า
16:00 น. เสร็จ เข้าที่พัก
17:00 น. เดินเล่นตลาดวังเวียง นั้งเล่นแม่น้ำซอง
21:00 น. กลับที่พัก ร่วมพูดคุยการจดบันทึกเรื่อง ลาว พักผ่อน

▪วันจันทร์ที่16/04/61
06:00 น. ตื่นนอนเตรียมตัวเดินทางกลับ
รับประทานอาหารเช้า
09:00 น. เดินทางกลับทาง เวียงจันทร์ ชมธรรมชาติ2ข้างทาง
17:00 น. ถึง บขส.อุดร รับประทานอาหาร เตรียมนั้งรถกลับ กทม. เทียว 19.00น.
04:00 น. ถึง กทม ของวันที่ 17 เมษา 61

■กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตอนขนาดเดินทาง

■ค่าใช้จ่าย
1.ค่าจองตั๋วรถทัว กทม เลย 500บาท
2.ค่าจองตั๋วรถทัว เมืองเลย หลวงพระบาง 700 พร้อมอาหารกลางวัน
3.ค่าจองตั๋วรถทัว อุดร กทม 454
4.ค่าที่พัก หารเฉลี่ย คืนละร้อยกว่าบาท ต่อคนต่อคืน
5.ค่าเช่ารถไปตามสถานที่ต่างๆ หารเฉลี่ยกันหน้างาน
6.ค่าอาหารทุกมื้อทุกท่านรับผิดชอบตนเอง

■สิ่งที่ต้องจ่ายก่อนการเดินทางเพื่อต้องจองตั๋วรถทัวจำนวน 1654 บาท
** หมายเหตุ ต้องจองตั๋วก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2561 **

■รับสมัครจำนวน 10 ท่าน

■สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมไป
1.พาสปอร์ต หนังสือเดินทาง
2.ของใช้ส่วนตัว

1. .สมัครผ่านข้อความเพจ : กฤษณ์อาสา
2.โอนเงินค่าจองตั๋วรถทัวร์ มาที่ เลขที่บัญชี นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ 270-0-19505-1 ธ.กรุงไทย
3. แจ้งชื่อ นามสกุล
4. ส่งสลิปการโอนมาที่ข้อความ

ค่าใช้จ่าย : 1654