ในทุกเดือนทางเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์จะต้องทำความสะอาด อาคารเรือนนอนของเด็กๆเพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก ในขณะที่พี่เลี้ยงเด็กจะต้องดูแลเด็กๆไปด้วยพร้อมกัน ซึ่งเป็นภาระที่หนักพอสมควร ดังนั้นเพื่อแบ่งเบาภาระให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงได้ดูแลเด็กๆได้อย่างเต็มที่ ทางโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์ด้วยพลังอาสาสมัคร มูลนิธิสุขภาพไทย จึงขอเชิญชวนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อเด็กๆในสถาน สงเคราะห์ โดยใช้เวลาเพียงครึ่งวันเช้าเท่านั้น

..
ลักษณะกิจกรรม :  เช็ด-ล้าง เบาะนอน เตียง พัดลม กระจกหน้าต่าง ถูพื้น และบริเวณรอบๆ  
                               อาคารพักของเด็ก
วันเวลาทำกิจกรรม  :  วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559  เวลา  8.30 – 12.00 น.
                                    จำนวนอาสาที่ต้องการ  :  25  คน

เข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ http://www.thaihof.org/page/3977

และส่งใบสมัครมาที่ มูลนิธิสุขภาพไทย โทร.0-2589-4243 , 0-2591-8092   
                                                                อีเมล์ thaihof@gmail.com

..
ดำเนินงานโดย        มูลนิธิสุขภาพไทย   สหทัยมูลนิธิ   เครือข่ายพุทธิกา
สนับสนุนโดย          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
                                กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี