มูลนิธิสุขภาพไทยดำเนินกิจกรรม “อาสาสมัครเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์” มาตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน และในทุกเดือนทางเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์จะต้องทำความสะอาดอาคารเรือนนอนของเด็กๆเพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก ในขณะที่พี่เลี้ยงเด็กจะต้องดูแลเด็กๆไปด้วยพร้อมกัน ซึ่งเป็นภาระที่หนักพอสมควร ดังนั้นเพื่อแบ่งเบาภาระให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงได้ดูแลเด็กๆได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงทุกคน ทางมูลนิธิสุขภาพไทย จึงขอเชิญชวนจิตอาสาเข้ามาช่วยกันทำความสะอาดภายในห้องพักและบริเวณรอบๆอาคารพักของเด็ก เพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็กๆในสถานสงเคราะห์ โดยใช้เวลาเพียงครึ่งวันช่วงเช้าเท่านั้น
     
     กิจกรรมทำความสะอาดในเดือนมีนาคมนี้
     @ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า
     วันเสาร์ที่ 16 มี.ค.2562   เวลา 8.30-12.00 น.

     ต้องการอาสาสมัคร 30 คน 
     ทำความสะอาดอาคารผกากรอง
     – เตียงนอนเด็ก ล้างพัดลม เช็ดถูพื้น เช็ดกระจก ห้องน้ำ และบริเวณรอบๆอาคาร

     

สอบถามเพิ่มเติมที่      มูลนิธิสุขภาพไทย ( จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.)
                              โทร. 0-2589-4243,0-2591-8092 มือถือ 087-5101687
                               อีเมล์ thaihof@gmail.com

สนับสนุนโดย           กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. )
                                สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)
 

ดาวน์โหลดใบสมัครแล้วส่งกลับมายัง มูลนิธิสุขภาพไทย อีเมล์ thaihof@gmail.com
ภายในวันที่ 15 มี.ค.2562

ค่าใช้จ่าย : 0