ทุกวันนี้นับวันแต่จะร้อนมากขึ้น เนื่องจากได้ถูกทำลายทรัพยากรธรรมชาติด้วยการตัดไม้ทำลายป่า โดยไม่คิดที่จะปลูกต้นไม้ทดแทน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือภัยพิบัติจากธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ทั้งน้ำท่วมฉับพลัน “โครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโลกของเรา” ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการให้อาสาสมัครและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และได้เข้ามามีส่วนร่วม ดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าบริเวณพื้นที่ที่เคยถูกบุกรุกทำลายมาก่อน เพื่อช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ทำโป่งผีเสื้อ เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับผีเสื้อและยังศึกษาธรรมชาติของผีเสื้อสายพันธุ์ต่างๆและควรศึกษาและอนุรักษ์ไว้แบบระบบนิเวศวิทยาตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

กดติดเพจได้ที่นี่ก่อน
https://www.facebook.com/kritAsa/

ภาระกิจอาสา

1ปลูกป่าเรียกนก
2.ทำโป่งเทียมให้ผีเสื้อ
3.ศึกษาธรรมชาติของผีเสื้อ
4ศึกษาธรรมชาติของนก

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่10มิย2561 นัดพบกันที่ปั๊ม เชลล์ ใต้สถานนีBTSอารีย์
06.00น.ลงทะเบียนรายชื่อ
06.30น ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา
10.00น.ถึงอุทยาน ต่อรถกระบะเข้าในเขตทำกิจกรรม
11.00น.ทำภารกิจปลูกป่า ทำโป่ง
12.00น.รับประทานอาหารเที้ยง
13.00น.ทำภารกิจต่อจนเสร็จ
14.ชมศึกษาผีเสื้อ
17.00น.เดินทางกลับ กทม
20.00น.ถึง กทม

รับสมัคร30ท่าน
ค่าสมัครท่านละ790บาท
1.ค่ารถตู้ไปกลับ
2.ค่ารถกระบะเข้าเขตทำกิจกรรม
3ค่าอาหารเที้ยงพร้อมน้ำดื้ม
4.ค่าอุปกรณ์ ทำกิจกรรมต่างๆ
5.ค่าวิทยากร เจ้าหน้านำทาง
6ค่าเข้าอุทยาน

วิธีการสมัคร

1โอนเงินผ่าน นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่ บัญชี 270-0-19505-1 ธ.กรุงไทย
2.สมัครผ่าน ข้อความเพจ (กฤษณ์อาสา)
3ส่งสลิปมาที่ข้อความเพจ (กฤษณ์อาสา)
https://www.facebook.com/kritAsa/
3แจ้งชื่อ นามสกุล

สิ่งที่ต้องเตรียมไป

1หมวกกันแดด
2.ยารักษาโรค

ค่าใช้จ่าย : 790