วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม2019 รับสมัคร 1 -อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัด กรุงเทพ) 2- อาสาทำการประชาสัมพันธ์ทางไอที

รายละเอียดงานอาสา
1. คัดแวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม2019 รับสมัคร 1 -อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัด กรุงเทพ) 2- อาสาทำการประชาสัมพันธ์ทางไอที
รายละเอียดงานอาสา
1. คัดแยกสิ่งของ เพื่อนำไปจำหน่าย
2. รีไซเคิลสิ่งของ เพื่อนำไปจำหน่ายและแจกจ่าย
3. จำหน่ายที่ โรงพยาบาล มิชชั่น
4. กิจกรรมมีในทุกวันอาทิตย์แรกของต้นเดือน

แนวคิดในการจัด
มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดแวนตีสแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีคศ. 1919 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้มาโดยตลอด อาทิ ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปตามชนบทและถิ่นทุรกันดาร บริจาคเสื้อผ้า อาหาร ให้กับชุมชนเสมอมา รวมทั้งเยี่ยมเยียนเรือนจำ และผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ได้รับจากเงินบริจาคทั้งสิ้น ทั้งจากต่างประเทศ และ ในประเทศ ด้วยเหตุนี้ ทางคริสตจักรจึงต้องการหาทุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาคซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้เร็วขึ้น โดยกิจกรรมได้จัดที่ โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพ ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม คศ. 2017 โดยกิจกรรมครั้งต่อไปนับเป็นการจัด big yard sale # 56 ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2019 จึงขอเชิญชวนอาสาไปช่วยกันคัดแยกและขายของกัน

ตารางกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2019
• 6.00น. — 6.30น ลงทะเบียน
• 6.30 น.– 8.00 น. ปฐมนิเทศน์ แบ่งกลุ่มงาน
• 8.00 น.– 14.00 น. ลำเลียงของออกจากโกดัง คัดแยก จัดร้าน ขายของและลำเลียงเข้าเก็บ
• 10:00 น. เริ่มทยอยรับประทานอาหาร
• (หมายเหตุ – รายการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
• อาสา งานด้านไอที กรุณาระบุ ในการสมัคร
• (ได้ใบรับรองการทำงานเช่นกัน)

รวมทั้งหมด 10ชั่วโมง สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
• ได้ทำบุญ
• ได้เรียนรู้เทคนิคการขายของ
• ได้เรียนรู้การรีไซเคิลสิ่งของ
• ได้เรียนรู้การทำประชาสัมพันธ์

อาหารหนึ่งมื้อ
มีใบรับรองชั่วโมงจิตอาสา
ได้เพื่อนใหม่
ยกสิ่งของ เพื่อนำไปจำหน่าย
2. รีไซเคิลสิ่งของ เพื่อนำไปจำหน่ายและแจกจ่าย
3. จำหน่ายที่ โรงพยาบาล มิชชั่น
4. กิจกรรมมีในทุกวันอาทิตย์แรกของต้นเดือน

แนวคิดในการจัด
มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดแวนตีสแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีคศ. 1919 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้มาโดยตลอด อาทิ ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปตามชนบทและถิ่นทุรกันดาร บริจาคเสื้อผ้า อาหาร ให้กับชุมชนเสมอมา รวมทั้งเยี่ยมเยียนเรือนจำ และผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ได้รับจากเงินบริจาคทั้งสิ้น ทั้งจากต่างประเทศ และ ในประเทศ ด้วยเหตุนี้ ทางคริสตจักรจึงต้องการหาทุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาคซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้เร็วขึ้น โดยกิจกรรมได้จัดที่ โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพ ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม คศ. 2017 โดยกิจกรรมครั้งต่อไปนับเป็นการจัด big yard sale # 56 ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2019 จึงขอเชิญชวนอาสาไปช่วยกันคัดแยกและขายของกัน

ตารางกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2019
• 6.00น. — 6.30น ลงทะเบียน
• 6.30 น.– 8.00 น. ปฐมนิเทศน์ แบ่งกลุ่มงาน
• 8.00 น.– 14.00 น. ลำเลียงของออกจากโกดัง คัดแยก จัดร้าน ขายของและลำเลียงเข้าเก็บ
• 10:00 น. เริ่มทยอยรับประทานอาหาร
• (หมายเหตุ – รายการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
• อาสา งานด้านไอที กรุณาระบุ ในการสมัคร
• (ได้ใบรับรองการทำงานเช่นกัน)

รวมทั้งหมด 10ชั่วโมง สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
• ได้ทำบุญ
• ได้เรียนรู้เทคนิคการขายของ
• ได้เรียนรู้การรีไซเคิลสิ่งของ
• ได้เรียนรู้การทำประชาสัมพันธ์

อาหารหนึ่งมื้อ
มีใบรับรองชั่วโมงจิตอาสา
ได้เพื่อนใหม่

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี