วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019 รับสมัคร 1 -อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัด กรุงเทพ) 2- อาสาทำการประชาสัมพันธ์ทางไอที   

รายละเอียดงานอาสา

 1. คัดแยกสิ่งของ เพื่อนำไปจำหน่าย
 2. รีไซเคิลสิ่งของ เพื่อนำไปจำหน่ายและแจกจ่าย
 3. จำหน่ายที่ โรงพยาบาล มิชชั่น
 4. กิจกรรมมีทุกวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของทุกเดือน

มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดแวนตีสแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1919 และได้คอยช่วยเหลือผู้ยากไร้มาโดยตลอด อาทิ ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปตามชนบทและถิ่นทุรกันดาร บริจาคเสื้อผ้า อาหาร ให้กับชุมชนเสมอมา รวมทั้งเยี่ยมเยียนเรือนจำ และผู้ป่วยในโรงพยบาล ซึ่งทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ ได้รับมาจากเงินบริจาคทั้งสิ้น ทั้งจากต่างประเทศ และ ในประเทศ

ต่อมาวันที่ 3 กรกฎาคม ปี 2017 มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ลงนามแต่งตั้งศูนย์รับบริจาค เพื่อรับบริจาค บริหารสิ่งของที่ได้รับบริจาคเข้ามาเพื่อเปลี่ยนเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อนต่อไป

วันที่ 6 สิงหาคม 2017 ศูนย์รับบริจาคเริ่มกิจกรรมขายสินค้ามือสองเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเสมอมาจวบจนปัจจุบัน ในวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของทุกเดือน

ตารางกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019

 • 6.00น.  — 6.30น               ลงทะเบียน
 • 6.30 น.–  8.00 น.             ปฐมนิเทศน์
 • 8.00 น.  – 8.30  น.           รับประทานอาหารเช้า
 • 8.30 น.– 12.00 น.           ขนของออกจากโกดัง คัดแยก จัดร้าน ขายของ
 • 12.00 น. – 13.00 น.         รับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.00 น. –  14.00 น.        คัดแยก จัดร้าน ขายของ(ต่อ)
 • 14.00 น. –  15.00 น.        ช่วยกันเก็บของเข้าโกดัง
 • (หมายเหตุ – รายการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
 • อาสา งานด้านไอที  กรุณาระบุ ในการสมัคร
 • (ได้ใบรับรองการทำงานเช่นกัน)

รวมทั้งหมด 10ชั่วโมง สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • ได้ทำบุญ
 • ได้เรียนรู้เทคนิคการขายของ
 • ได้เรียนรู้การรีไซเคิลสิ่งของ
 • ได้เรียนรู้การทำประชาสัมพันธ์
 • สวัสดิการ
  • รับคูปอง อาหารเช้า/อาหารเที่ยง
  • มีใบรับรองการร่วมกิจกรรมจากคริสตจักร เซเว่นเดย์ แอดแวนติสมอบให้สำหรับประชาชน และ นักศึกษาที่ต้องการ
 • ได้เพื่อนใหม่

ศูนย์รับบริจาคบรรเทาทุกข์เบื้องต้นมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์คนดีให้เกิดขึ้นในสังคม  ตามพระคัมภีร์ กิจการของอัครทูต 20:35  “…..ให้ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า…..การให้เป็นเหตุให้มีความสุขมากกว่าการรับ”

โทร  081 916 9660 ติดต่อปภัสสร ศิลปานิสงค์

ไลน์  IDline:  preechajujthunder

เฟสบุคเพจ: ศูนย์รับบริจาคเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

E-mail: jusilpa@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี