วันที่ 6 พฤศจิกายน 2019 รับสมัคร 

1 -อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัด กรุงเทพ)

2- อาสาทำการประชาสัมพันธ์ทางไอที    รายละเอียดงานอาสา แนวคิดในการจัด

 1. คัดแยกสิ่งของ เพื่อนำไปจำหน่าย
 2. รีไซเคิลสิ่งของ เพื่อนำไปจำหน่ายและแจกจ่าย
 3. จำหน่ายที่ โรงพยาบาล มิชชั่น
 4. กิจกรรมมีในทุกวันอาทิตย์แรกของต้นเดือน

มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทยก่อตั้งปี 1919 และได้คอยช่วยเหลือผู้ยากไร้มาโดยตลอด อาทิ ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปตามชนบทและถิ่นทุรกันดาร บริจาคเสื้อผ้า อาหาร ให้กับชุมชนเสมอมา รวมทั้งเยี่ยมเยียนเรือนจำ และผู้ป่วยในโรงพยบาล ซึ่งทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ ได้รับมาจากเงินบริจาคทั้งสิ้น ทั้งจากต่างประเทศ และ ในประเทศ ด้วยเหตุนี้ ทางคริสตจักรจึงต้องการหาทุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาคซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้เร็วขึ้น โดยกิจกรรมได้จัดที่ โรงพยาบาลมิชชั่น ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของทุกเดือน จ.กรุงเทพมหานคร เริ่มมาตั้งแต่ 6 สิงหาคม  2017 โดยกิจกรรมจะเชิญชวนอาสามาช่วยกันคัดแยกและขายของกัน กิจกรรมํ Yard Sale#50 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2019 มีรายละเอียดดังนี้

 • 6.00น.   -6.30น               ลงทะเบียน เริ่มตั้งซุ้มขายสินค้า
 • 6.30 น.– 8.00 น.             ปฐมนิเทศน์
 • 8.00 น. – 8.30  น.            รับประทานอาหารเช้า
 • 8.30 น.– 12.00 น.            ลำเลียงของออกจากโกดัง คัดแยก จัดร้าน ขายของ
 • 12.00 น. – 13.00 น.          รับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.00 น. –  14.00 น.         คัดแยก จัดร้าน ขายของ(ต่อ)
 • 14.00 น. –  15.00 น.         ช่วยกันลำเลียงของเข้าโกดัง
 • (หมายเหตุ – รายการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
 • อาสา งานด้านไอที  กรุณาระบุ ในการสมัคร
 • (ได้ใบรับรองชั่วโมงจิตอาสาเช่นกัน)

รวมทั้งหมด 10ชั่วโมง สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • ได้ทำบุญกุศล
 • ได้ร่วมการขายของ
 • ได้เรียนรู้การรีไซเคิลสิ่งของ
 • ได้เรียนรู้การทำประชาสัมพันธ์
 • สวัสดิการ
  • อาหารเช้า/อาหารเที่ยง
  • มีใบรับรองการร่วมกิจกรรมจากคริสตจักร เซเว่นเดย์ แอดแวนติสมอบให้สำหรับประชาชน และ นักศึกษาที่ต้องการ
 • ได้เพื่อนใหม่

สามารถสอบถามรายละเอียดมาได้ที่ เบอร์ 081-916-9660

ID line : preechajujthunder  

เบอร์โทร 081- 916 9660 คุณ ปภัสสร  ศิลปานิสงค์

ต้องการอาสาทางด้านไอที กรุณาระบุด้วยคะ (จำนวนชม. แล้วแต่ต้องการ)

ค่าใช้จ่าย : ฟรี