วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) เรียนรู้ ริเริ่ม มุ่งมั่นสู่งานพัฒนาเพื่อสังคม… เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 26 มิถุนายน 2560 รายละเอียด http://psds.tu.ac.th/news.html ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นีhttps://goo.gl/forms/obgydR1kPD43x5TA2

ค่าใช้จ่าย : 350