เปิดรับผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 50 ปีการศึกษา 2561 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน และได้รับเบี้ยเลี้ยงรายเดือนตลอดหลักสูตร

3 เดือน เรียนภาควิชาการเตรียมความพร้อมลงพื้นที่

7 เดือน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสนามร่วมกับองค์กรเครือข่าย

2 เดือน ทำงานวิจัยเฉพาะเรื่อง ที่ได้จากพื้นที่

ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://psds.tu.ac.th/news.html

ค่าใช้จ่าย : ค่าสมัคร350บาท