การอบรมหลักสูตร “วิทยากรกระบวนการมืออาชีพ (Facilitator) จัดโดยโครงการ Move World Together ซึ่งดำเนินงานโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของที่มีประสบการณ์การฝึกอบรมและทำงานการพัฒนาจริงทั้งในและต่างประเทศ กว่า 30 ปี นำทีมโดย ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นและมีโอกาสฝึกปฎิบัติงานจริงในค่ายอบรมเยาวชนของโครงการฯ ด้วย

            วิทยากรที่ได้รับเกียรติมาบรรยาย ได้แก่
            ผศ. ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่วิทยากร/วิทยากรกระบวนการในประเทศไทย เอเชีย เยอรมัน อัฟริกาใต้ กว่า 30 ปี
            คุณอุบลวรรณ อารยะพงศ์ วิทยากรของกรมส่งเสริมการเกษตร และช่วยอบรมให้อีกหลายหน่วยงานในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน กว่า 20 ปี
            คุณกรีทิพย์ มงคลชัยอรัญญา กรรมการผู้อำนวยการและวิทยากรของบริษัท TR Training & Consulting Co.Ltd. และวิทยากรทำงานให้องค์กรพัฒนาชนบท องค์กรช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ในเยอรมัน ซูดาน ลาว และไทย ได้รับการรับรองจาก DSE, Germany ว่าเป็น Certified Trainer หลักสูตร Training of Trainer

 

สิ่งที่จะได้การเรียนรู้

1) ทฤษฎีการเป็นวิทยากรกระบวนการแบบมืออาชีพ โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ
2) การฝึกนำกระบวนการจริงในระหว่างการอบรม
3) การทดลองฝึกปฏิบัติจริงในค่ายอบรมเยาวชนของโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 2 ค่าย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– อายุ 20 – 35 ปี
– กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย / วิทยาลัย หรือจบการศึกษาแล้ว ทุกสาขา
– สนใจอยากเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ
– หากมีประสบการณ์ทำงานค่าย / กิจกรรมพัฒนาเยาวชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภารกิจ
1) ต้องเข้าร่วมอบรมในวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2559 และร่วมสัมมนาทีมงานค่าย ในวันที่ 6 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2) ต้องเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติเป็นวิทยากรกระบวนการ (พี่เลี้ยงกระตุ้นให้เด็กทำงานเป็นทีม และสร้างสรรค์) ได้มากกว่า 2 ค่าย เลือกจากตารางค่าย ดังต่อไปนี้

ตารางกำหนดการสมัครเข้าร่วมเป็น Staff ค่าย( ปี 5 ) 
– ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อโลกที่ยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2559 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
– ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคใต้ เพื่อโลกที่ยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2559 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
– ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคเหนือ เพื่อโลกที่ยั่งยืน
ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2559 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
– ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก เพื่อโลกที่ยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2559 ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี

* แต่ละค่ายต้องสามารถเดินทางลงพื้นที่ได้ตลอดค่าย ซึ่งจะมีวันเตรียมค่ายและเก็บงานค่าย ก่อนและหลังค่าย 2 วัน (รวมวันเดินทาง)
** ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรม เมื่อผ่านการทำงานค่าย ครบ 2 ค่ายขึ้นไปเท่านั้น
*** มีค่าตอบแทนให้ตามวันเวลาที่ร่วมกันทำงาน

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/0q8yWM

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพีระพล เวียงคำ (ใหม่) โทร. 084 774 0275, 087 090 5561 หรือสำนักงาน 02 564 4413