โครงการ Move World Together รับสมัครทีมงานจัดค่ายผู้นำเยาวชน ซึ่งดำเนินงานโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน ในด้านสำนึกพลเมือง การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ นอกกรอบ พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

คุณสมบัติ
– กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย / วิทยาลัย หรือจบการศึกษาแล้ว ทุกสาขา
– สนใจอยากเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ
– หากมีประสบการณ์ทำงานค่าย / กิจกรรมพัฒนาเยาวชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถสมัครเป็น Staff ได้มากกว่า 2 ค่าย โดยแต่ละค่ายต้องสามารถเดินทางลงพื้นที่ร่วมเป็น Staff ได้

 

ตำแหน่งหน้าที่

– พี่เลี้ยงกลุ่มเยาวชน (Facilitator – ต้องผ่านการอบรมมาแล้วหรือได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรม วันที่ 3 – 5 มีนาคมนี้
  สมัครได้ที่ https://goo.gl/0q8yWM)
– สถานที่
– สวัสดิการ
– งานเอกสาร
– บันทึกข้อมูล
– ผู้ช่วยวิทยากร
– สื่อ ภาพ วีดีโอ

 

ตารางกำหนดการสมัครเข้าร่วมเป็น Staff ค่าย ( ปี 5 ) 

– ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อโลกที่ยั่งยืน 
ระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2559 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

– ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคใต้ เพื่อโลกที่ยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2559 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

– ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคเหนือ เพื่อโลกที่ยั่งยืน
ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2559 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก 

– ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก เพื่อโลกที่ยั่งยืน 
ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2559 ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี

*สามารถสมัครเป็น Staff ได้มากกว่าหนึ่งค่าย และต้องร่วมทำงาน ได้ 2 ค่ายขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการทำงาน
*ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้าสัมมนาและหรือ อบรมก่อนทำงานค่ายจริง ในวันที่ 6 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

สิทธิประโยชน์
-ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการทำงาน เมื่อผ่านการทำงานค่าย ครบ 2 ค่ายขึ้นไปเท่านั้น
– มีค่าตอบแทนให้ตามวันเวลาที่ร่วมกันทำงาน

 

 

สมัครออนไลน์เลยตอนนี้ที่ https://goo.gl/HupchA

ทุกตำแหน่งสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพีระพล เวียงคำ (ใหม่) โทร. 084 774 0275, 087 090 5561 หรือสำนักงาน 02 564 4413

หรือติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ Move World Together