มูลนิธิสุขภาพไทยดำเนินกิจกรรม “อาสาสมัครเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์” มาตั้งแต่ ปี 2548ปัจจุบันมีเป้าหมายใน  5 สถานสงเคราะห์
จากการเก็บข้อมูลของมูลนิธิสุขภาพไทย พบว่า อาสาสมัคร 1 คน ดูแลเด็ก 1 คน เพียง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  เป็นประจำต่อเนื่องกัน 16 ครั้ง ช่วยให้เด็กมีสมาธิเรียนรู้ได้ดีขึ้น เด็กพูดได้เร็วขึ้น ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น

เริ่มต้นปีใหม่ 2562 มูลนิธิสุขภาพไทยขอเชิญชวนทุกท่านร่วมใจมอบ “ของขวัญ” ให้ “เด็ก” ซึ่งเป็นของขวัญที่เด็กต้องการมากที่สุด คือ “อาสาสมัคร” ที่มาเป็นเพื่อนเล่น ช่วยทำการบ้าน ชวนอ่านหนังสือ ช่วยกระตุ้นพัฒนาการ และที่วิเศษสุดคือ การสร้างสายสัมพันธ์ให้เด็กเรียนรู้ชีวิตแบบครอบครัวอันอบอุ่น

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  ..

เด็กอ่อน-เด็กเล็ก
1.สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี
    รับอาสาสมัคร ระยะเวลา 6 เดือน (24 ครั้ง)
กิจกรรมอาสา : ดูแลเด็ก ชาย-หญิง อายุ 7 เดือน – 6 ปี  เป็นเพื่อนเล่น ป้อนข้าว เสริมทักษะตามวัย

วัน เวลา ทำกิจกรรม ( เลือกวันใดวันหนึ่ง )
-วันพฤหัสฯ    เวลา 13.00-16.00 น.
-วันเสาร์         เวลา 13.00–16.00 น.
-วันอาทิตย์     เวลา 13.00–16.00 น.

2.สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต (คลอง 5) จ.ปทุมธานี
    รับอาสาสมัคร ระยะเวลา 4 เดือน (16 ครั้ง)
กิจกรรมอาสา : ดูแลเด็ก ชาย-หญิง  แรกเกิด – 2 ปี เป็นเพื่อนเล่น ป้อนข้าว เสริมทักษะตามวัย

วัน เวลา ทำกิจกรรม ( เลือกวันใดวันหนึ่ง )
-วันศุกร์    เวลา 9.00-12.00 น.
-วันเสาร์   เวลา 9.00-12.00 น.

เด็กเล็ก-เด็กโต
3.สถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี กรุงเทพ
    รับอาสาสมัคร ระยะเวลา 4 เดือน (16 ครั้ง)
กิจกรรมอาสา : ดูแลเด็กหญิง อายุ 6 – 8 ปี ฝึกให้อ่านเขียนตามวัยเรียน เล่านิทาน เป็นเพื่อนเล่น

วัน เวลา ทำกิจกรรม ( เลือกวันใดวันหนึ่ง )
-วันพุธ        เวลา 9.00-12.00 น.
-วันศุกร์       เวลา 9.00-12.00 น.
-วันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น.

เด็กเล็ก-เด็กโต(พิการ)
4.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี
    รับอาสาสมัคร ระยะเวลา 4 เดือน (16 ครั้ง)
กิจกรรมอาสา : ดูแลเด็กพิการ ชาย-หญิง อายุ 2 – 6 ปี ช่วยป้อนข้าว เป็นเพื่อนเล่น สอนอ่านเขียน

วัน เวลา ทำกิจกรรม ( เลือกวันใดวันหนึ่ง )
-วันพฤหัสฯ  เวลา 9.00-12.00 น.
-วันอาทิตย์  เวลา 14.00-16.30 น.

5.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จ.นนทบุรี
    รับอาสาสมัคร ระยะเวลา 4 เดือน (16 ครั้ง)
กิจกรรมอาสา : ดูแลเด็กโตพิการ ชาย-หญิง อายุ 8-13 ปี

วัน  เวลา ทำกิจกรรม ( เลือกวันใดวันหนึ่ง )
-วันพฤหัสฯ  เวลา 9.00-12.00 น. (เด็กพิการ ซี.พี.) อ่านนิทาน วาดรูป เป็นเพื่อนเล่น
-วันเสาร์       เวลา 9.00-12.00 น. (เด็กพิการร่างกาย) เป็นเพื่อนเล่น สอนอ่าน-เขียน

คุณสมบัติพี่อาสา

 1. มีจิตใจเอื้อเฟื้อ มีความเมตตาต่อเด็ก มีความสนใจการพัฒนาเด็ก
 2. มีเวลาสัปดาห์ละครั้ง (3 ชั่วโมง) ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 4 เดือน (16 ครั้ง) หรือ 6 เดือน (24 ครั้ง)
 3. อายุ 20 ปีขึ้นไป 

ปฏิทินกิจกรรมอาสา

 • ปฐมนิเทศอาสา : เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นพี่อาสาในสถานสงเคราะห์
  (วันเวลาและสถานที่ของสถานสงเคราะห์แต่ละแห่ง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
 • เริ่มงานอาสา : หลังจากการปฐมนิเทศอาสา เป็นต้นไป
 • ระยะเวลาการเป็นอาสา
   : 4 เดือน ( กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562 )
   : 6 เดือน ( กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2562 )
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่..คลิก.. http://www.thaihof.org/page/4148

ค่าใช้จ่าย : 0