มูลนิธิสุขภาพไทยดำเนินกิจกรรม “อาสาสมัครเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์” มาตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยทำงานด้านอาสาสมัครร่วมกับ 5 บ้าน ได้แก่ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด บ้านเด็กอ่อนรังสิต บ้านเด็กหญิงราชวิถี บ้านเด็กพิการเฟื่องฟ้า และบ้านเด็กพิการนนทภูมิ และในทุกเดือนทางเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์และสถานคุ้มครองฯจะต้องทำความสะอาดอาคารเรือนนอนของเด็กๆเพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก ในขณะที่พี่เลี้ยงเด็กจะต้องดูแลเด็กๆไปด้วยพร้อมกัน ซึ่งเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักพอควร
ดังนั้นเพื่อแบ่งเบาภาระให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงได้ดูแลเด็กๆได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงทุกคน ทางมูลนิธิสุขภาพไทย จึงขอเชิญชวนจิตอาสาเข้ามาช่วยกันทำความสะอาดภายในห้องพักและบริเวณรอบๆอาคารพักของเด็ก เพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็กๆ โดยใช้เวลาเพียงครึ่งวันช่วงเช้าเท่านั้น
..
กิจกรรมทำความสะอาดในเดือนพฤษภาคมนี้

@ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า

     วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562   เวลา 8.30-12.00 น.

ต้องการอาสาสมัคร 30 คน  ทำความสะอาดอาคารกรรณิการ์(ตึกพยาบาล)
– เช็คเตียงนอนเด็ก ล้างพัดลม เช็ดถูพื้น เช็ดกระจก ล้างห้องน้ำ กวาดเศษใบไม้บริเวณรอบๆอาคาร

 

สอบถามเพิ่มเติมที่      มูลนิธิสุขภาพไทย ( จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.)
โทร. 0-2589-4243,0-2591-8092 มือถือ 087-5101687
อีเมล์ thaihof@gmail.com

สนับสนุนโดย           กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. )
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)

1.ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่..http://www.thaihof.org/page/4418
2.กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 1 คนต่อใบสมัคร 1 ใบ และส่งกลับมาทีมูลนิธิสุขภาพไทย อีเมล์ thaihof@gmail.com
3.จะมีเจ้าหน้าที่ตอบรับการเป็นอาสาสมัคร และนัดพบที่จุดนัดพบภายในบ้านเฟื่องฟ้า เวลา 8.30 น.

หมายเหตุ : ไม่รับอาสา Walk in ที่หน้างาน

ค่าใช้จ่าย : 0