อาสาบำเพ็ญประโยชน์สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ภารกิจ
1.ทำความสะอาดพื้นที่ กรง ลิงอุลังอุตัง เพื่อ ที่สวนสัตว์จะนำลิงอุลังอุตังมาปล่อยในพื้นที่นี้
2.ศึกษาเรียนรู้ชีวิตสัตว์พันธุ์ต่างๆในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
3.เก็บขยะพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่15ธ.ค2562
นัดพบกันที่ปั๊มเชลล์ใต้สถานนี BTS อารีย์
06.00น.ลงทะเบียนรายชือ
07.00น.ออกเดินทางสู่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
09.30น.ถึงสวนสัตว์ เจ้าหน้าที่อธิบายการทำงาน
10.00น.เริ่มภารกิจ
12.00น.รับประทานอาหารเที้ยง
13.00น.ต่อภารกิจจนเสร็จ
ปล่อยตามอัธยาศัย
16.00น.เสร็จภารกิจเดินทางกลับ กทม.
18.00น.ถึง กทม โดยประมาณ

รับสมัคร70ท่าน
▪︎รับสมัครอาสาเดินทางกับทีมงานเท่านั้นเนื่องจากทำหนังสือขอทำกิจกรรมหมู่คณะ

ค่าสมัครท่านละ430บาท
1.ค่ารถตู้ไปกลับ
2.ค่าอาหารกลางวัน
3น้ำดื่ม
4.อุปกรณ์ต่างๆ

วิธีการสมัคร
1.โอนเงินผ่าน นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1กรุงไทย
2.สมัครผ่านข้อความเพจ กฤษณ์อาสา
3.ส่งสลิปมาที่ข้อความเพจ
4.แจ้งชื่อนามสกุล
สิ่งที่เตรียมไป
1หมวกกันแดด
2.ชุดเปลียนลุยงาน

 

ค่าใช้จ่าย : 430บาท