มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก

เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจประเด็นด้านการศึกษา  รักในการทำงานอาสา ชอบเดินทาง รักเด็ก อยากเข้า

มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเทศไทย “ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการทุนการศึกษา”

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
  2. ไม่จำกัดเพศ
  3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
  4. สามารถทำงานเป็นอาสาสมัครได้เป็นระยะเวลา 1 ปี
  5. มีทักษะ ภาษาอังกฤษ ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน ในระดับสื่อสารได้
  6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและความยากลำบากได้
  7. ได้ปฏิบัติงานจริงและลงพื้นที่จริง
  8. รักการเดินทาง
  9. ขับรถยนต์ได้

บทบาทหน้าที

1.สนับสนุนการทำงานโครงการทุนการศึกษาและโครงการอื่นๆของทีมไทย

2.ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย

3.ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมาย (จ.เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน)

พื้นที่ทำงาน
ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในสำนักงาน จ.เชียงใหม่และลงพื้นที่บ้างเป็นบางครั้ง (พื้นที่จ.เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน)

 

ผู้สมัครต้องเขียนเรียงความเรื่อง “ จุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิต  ประสบการณ์การเรียนรู้  และแรงบันดาลใจในการมาเป็นอาสาสมัคร”  พร้อม resume และสำเนาวุฒิการศึกษา   ระยะเวลาในการรับสมัคร:  ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561 (มีงบสนับสนุนพอสมควรสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เงินเดือน)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณแลนด์ 0881975656

อีเมล์ land@childsdream.org

ค่าใช้จ่าย : -