จากการตั้งใจจะไปปลูกต้นดาวเรืองและทำความสะอาดถวายวัด แต่ทางเจ้าอาวาส ขอมาให้มาช่วยทาสี (หอระฆังให้หน่อย เนื่องจากสีเก่ามาก จึงอยากชวนอาสาร่วมกัน บรูณะหอระฆัง ในการทาสีใหม่

กดติดตามได้ที่นีก่อน(กฤษณ์อาสา)
https://www.facebook.com/kritAsa/

ภารกิจอาสา

1ทาสีหอระฆัง
2.ทาสีฐานพระพุทธรูป

กำหนดการ

วันเสาร์ที่3ก.พ2561
06.30 นัดพบกันสถานีขนส่ง เอกมัย
07.00 ออกเดินทางจากสถานีเอกมัย สู่ บ้านเพ เกาะเสม็ด
10.30 ถึงท่าเรือ บ้านเพ นั้งเรือ สู่เกาะเสม็ด
11.00 ถึงวัดเกาะแก้วพิสดาร รับประทานอาหารเที้ยง มื้อที่1
12.00 เริ่มทำภารกิจ

15.00 เสร็จภารกิจ
17.30 รับประทานอาหารเย็น มื้อที่2
18.30 พักผ่อนตามอัธยศัย ชมกิจกรรมควงกระบองไฟและกิจกรรมต่างๆบนหาดทรายแก้ว
21.00 พักผ่อน
วันอาทิตย์ที่4
07.00 ตื่นนอน
เล่นน้ำตามอัธยศัย
08.00 รับประทานอาหารเช้า ตามอัธยศัย
11.00 เดินออกจากเกาะเสม็ด
12.00 รับประทานอาหารเที้ยงบนฝั่งบ้านเพ
13.00 เดินทางกลับ กทม

รับสมัครจำนวน36ท่าน

ค่าสมัครกิจกรรมท่านละ1490บาท
1.ค่ารถไปกลับ
2.ค่าทีพัก ห้องละ6ท่าน ห้องพัดลม
3.ค่าอาหาร2มื้อ
4.ค่าอุปกรณ์ต่างๆการทำภาระกิจ
5.ค่าต้นดาวเรือง
6.ค่าเรือไปกลับ
เดินทางเองท่านละ1190บาท
นัดพบกันท่าข้ามเรือ นวลทิพย์ เวลา 10.00น.

วิธีการสมัคร

1.โอนเงินผ่าน นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 ธ.กรุงไทย
2.สมัครผ่านข้อความ (กฤษณ์อาสา)
3.ถ่ายรูปสลิปแจ้งมาที่ขัอความเพจ (กฤษณ์อาสา)

https://www.facebook.com/kritAsa/
4.แจ้งชื่อนามสกุล

สิ่งที่เตรียมไป

1.หมวกกันแดด
2.เสื้อผ้าพร้อมลุยทำภารกิจ
3ยารักษาโรค
4.ชุดเล่นน้ำ

 

 

ค่าใช้จ่าย : 1490