โครงการจิตอาสาล่องรถไฟลอยน้ำขบวนพิเศษนำเที่ยว กรุงเทพ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อไปบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ขบวนรถไฟนี่ปีหนึ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวรวม20วันเพื่อให้นักท่องเทียวได้ชมธรรมชาติของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

และโดยทางจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงวิถีชีวิตของชุมชนไทยเบิ้ง การแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP การจัดรถตัวหนอนวิ่งชมบรรยากาศบริเวณสันเขื่อน ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การก่อสร้างเขื่อนป่าสักฯ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ชมฟาร์มแพะ แกะ ชมทิวทัศน์รอบเขื่อนบนหอชมวิว และมีบริการรถม้าลากจูง หรือบริการรถรางวิ่งผ่านสันเขื่อนไปสักการะพระใหญ่ อำเภอวังม่วง

จากสถานีกรุงเทพ ออกเวลา 07.10 น. อาสาสามารถขึ้นตามสถานี สามเสน .บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต และที่พลาดไม่ได้ไฮไลต์ของทริปนี้คือจุดชมวิว “รถไฟลอยน้ำ” ที่โคกสลุง จากนั้นจึงถึงจุดหยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 11.40 น.

ภารกิจอาสา

1.เก็บขยะบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
2.รณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม

กำหนดการ

06.30น.นัดพบกันที่สถานนีรถไฟหัวลำโพง ลงทะเบียนรายชื่อ
07.10น.รถไฟออกจากสถานนี
แวะรับ ตามสถานนี(สามารถขึ้นตามสถานนีกลางทางได้)
สามเสน
บางซื่อ
บางเขน
หลักสี่
ดอนเมือง
รังสิต
11.00น.ขบวนรถไฟจอดกลางน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้แวะถ่ายรูปกลางเขื่อน30นาที
11.30น.รถไฟกลับรถมาที่สถานนีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
12.00น.ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
13.00น.ปล่อยพักผ่อนตามอัธยาศัย
นั้งรถตัวหนอน ชม กิจกรรมต่างๆภายในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
15.00น.นัดพบสรุปกิจกรรม
15.30น.ล่องรถไฟกลับ
18.30น.ถึงสถานนีรถไฟหัวลำโพง

รับสมัคร47ท่าน
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมท่านละ470บาท
1.ค่าตั๋วรถไฟ ไปกลับ
2.อาหารมื้อเช้า ทานบนรถไฟ ข้าวเหนียวหมู ห่อใบตอง
3.น้ำดื้ม
4.ถุงผ้าท่านละ1ถุง

สิ่งที่ต้องเตรียมไป

1เสื้อแขนยาว
2.หมวกกันแดด
3.ครีมกันแดด
4.ร่มกันแดด
5.ยารักษาโรค

 

ค่าใช้จ่าย : 470