ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 19 เมษายน 2559
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศภูฏาน ประจำปี 2559 ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) จำนวน 10 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีอายุระหว่าง 21 – 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 – 5 ปี (บางตำแหน่ง 5 ปี)
4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี หากมีความรู้ภาษาท้องถิ่นของประเทศที่จะไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี เหมาะสมที่จะเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศ
6. มีสุขภาพดี ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่อาสาสมัคร

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 19 เมษายน 2559

รายละเอียด ตามประกาศ ตำแหน่ง
1. Instructor(Panel Beater) (ช่างเคาะพ่นสีรถยนต์) 1 คน
2. Instructor (Masonry)(ช่างก่อสร้าง) 1 คน
3. Instructor
3.1 Furniture Making (ช่างเฟอร์นิเจอร์) 1 คน
3.2 Electrical/ Electronics (ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็คทรอนิค) 1 คน
4 Computer Hardware Repair and Networking Instructor
(ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเครือข่าย) 1 คน
5 Floriculture and Amenity Landscaping
(นักจัดสวนดอกไม้และจัดภูมิทัศน์) 1 คน
6 System Administrator (นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์) 1 คน
7 Mushroom Culturist (ผู้เพาะปลูกเห็ด) 1 คน
8 Civil Engineer (วิศวกรโยธา) 1 คน
9 Spa Instructor *(ระยะเวลา 4 เดือน) 1 คน

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.psds.tu.ac.th/

รายละเอียด ตามประกาศ คลิก

และดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

Vabroad-2016res-1453357818