โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเป็นแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบพึ่งพาตัวเองแบบธรรมชาติ การปลูกผัก การทำบ้านดินให้เป็นที่เรียน เด็กๆทุกคนจะรวมตัวทุกเย็นวันศุกร์เพื่อมาทำกิจกรรมแบบพึ่งพาตัวเอง เช่นการปลูกผัก การทำแหล่งน้ำให้สัตว์ป่า การเดินป่า และการเล่นดนตรี โรงเรียนนีไม่ห้องเรียน มีแต่ความฝัน ความสุข ความศัธธา ของเด็กๆที่จะมาเรียนรู้วิถีชีวิตแห่งความเป็นจริงแห่งนี้ เข้าใจชีวิตแบบผสมผสานกับธรรมชาติ
โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง สอนโดย (ครูลี้) คีตา วารินบุรี อยู่ที่ อ.เฉลิมพระเกียร จ.บุรีรัม
ครูลี่เป็นคนเกิดที่นีได้เรียนรู้โลกกว้างมาช่วงชีวิตหนึ่ง ก็ได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและช่วยเป็นแหล่งเรียนรู้ให้พัฒนาความสุขและหาประสบการณ์กับผืนดินแห่งนี้กับเด็กในหมู่บ้านและบริเวณใก้ลเคียง และการนำดนตรีมาผสมผสานเพื่อตั้งเป็นวงให้เด็กได้เล่นกันแบบพื้นบ้าน

กดติดตามเพจกฤษณ์อาสาได้ที่นีก่อน
https://www.facebook.com/kritAsa/

สิ่งอาสาจะได้รับ

1.ได้สัมผัสธรรมชาติการใช้วิตแบบพอเพียง
2.ได้ความรู้ในการในการออกแบบชีวิตของเราเอง
3.ได้พัฒนาความสุขของตัวอาสาเอง
4.ได้ประสบการณ์จากชีวิตจากในสถานที่แห่งนี้

กำหนดการ

นัดพบกันที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ใต้สถานนีBTSอารีย์
วันที่ศุกร์1มิถุนายน2561
20.00.นัดพบลงทะเบียนรายชื่อ
20.30น.ออกเดินทาง
05.00น.แวะปั๊มทำธุระส่วนตัว
06.00น.เดินทางสู่ รร.
07.00น.ถึง รร. ทำกิจกรรมเดินทุ้งกว้างกับเด็กๆ
และกิจกรรมต่างๆที่ทาง รร.จัดขึ้น กับเด็กๆ กิจกรรมเดินป่า สำรวจพื้นที่
12.00น.รับประทานอาหารเที้ยง มื้อที่1
13.00น.ทำกิจกรรมเรียนรู้ทั้งกว้าง
18.00น.รับประทานอาหารเย็น มื้อที่2
19.00น.ร้องเล่นเต๊นรำกับวงดนตรีของน้องๆ
21.00น.พักผ่อน

วันอาทิตย์3มิย.
06.00น.ตื่นนอน ทำกิจกรรมเดินทุ้งกว้างกับน้องๆ
08.00น.รับประทานอาหาร มื้อที่3
09.00น.พูดคุยกับครูลี่ แลกเปลี่ยนความรู้ในทุ้งกว้าง
10.00น.เดินทางสู่ สนาม ไอโมบาย เยียมชม
12.00น.รับประทานอาหาร
14.00น.เดินทางกลับ กทม
19.00น.ถึง กทม
โปรแกรมอาจมีการเปลี่บนแปลงตามความเหมาะสม

รับสมัครจำนวน10ท่าน
ค่าสมัครท่านละ1390บาท
1ค่ารถตู้ ไปกลับ
2.ค่าอาหาร3มื้อ

วิธีสมัคร

1โอนเงินผ่าน นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 ธ.กรุงไทย
2.สมัครผ่านข้อความ (กฤษณ์อาสา)
3.ส่งสลิปการโอนมาที่ข้อความ
https://www.facebook.com/kritAsa/
4.แจ้งชื่อ นามสกุล

(การนอนๆเต๊นร่วมกับเด็กกลางทุ้ง)

สิ่งที่ต้องเตรียมไป

1.หมวกกันแดด
2ชุดเสื่อผ้าลุยๆ
3.ยารักษาโรค
4.ถุงนอนส่วนตัว (ถ้าไม่มีแจ้งทีมงานนำไปให้)

(เต๊นกับหมอนทางทีมงานนำไปให้ นอนเต๊น2ท่าน

ค่าใช้จ่าย : 1390