• พบมิตร จิตอาสา จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บคคลทั่วไปสามารถสมัครได้ นอกจากเป็นการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ผู้เข้าร่วมยังได้ความสนุกสนานจากการท่องเทียวในเชิงอนุรักษ์อีกด้วย

บริเวณที่เราจะไปล่องแก่งเก็บขยะนี้ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก จึงมีเศษขยะ ถุงพลาสติก ขวดน้ำ ขวดแก้วต่างๆ จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีใจอาสา ร่วมใจเข้าร่วมงานอาสาในครั้งนี้

 

-รับสมัครจำนวน 50 คน-

<กิจกรรมมีค่าใช้จ่ายคนละ 670 บาท>

1.ค่ารถไปกลับ(รถบัส) กรุงเทพ-นครนายก

2.ค่าเช่าเรือยาง+เสื้อชูชีพ

 3.อาหารมื้อกลางวัน

 4.น้ำดื่ม และ ของว่าง (2 ครั้ง)

5.ค่าเข้าชมสถานที่

<สิ่งของที่อาสาต้องเตรียมมาเอง>

1.เสื้อเปลี่ยน1ชุด

2.รองเท้าที่ไม่ลื่น

3.อุปกรณ์กันน้ำสำหรับใส่โทรศัพท์หรือสิ่งของต่างๆ

4.ยา กรณีมีโรคประจำตัว

<กำหนดการ> –

07.00 น. ลงทะเบียนและขึ้นรถ(รถบัส) ที่ปั๊ม ปตท.(สนามเป้า) ห่างจากอนุเสาวรีย์ประมาณ400เมตร

-09.30 น. เดินทางถึงวัดถ้ำสาริกา แวะสักการะหลวงปู่มั่น

-10.00 น. เดินทางต่อไปที่น้ำตกนางรอง เก็บขยะ

-11.00 น. ออกเดินทางไปชมความสวยงามของเขื่อนขุนด่านปราการชล สถานที่ที่เราจะล่องแก่งกัน

-12.00 น. รับประทานอาหารสุดพิเศษที่เราเตรียมไว้

-13.00 น. ล่องแก่งเก็บขยะแม่น้ำสายนครนายก (ระยะทาง 7 กิโลเมตร)

15.00 น. เปลี่ยนเสื้อผ้า-เก็บสัมภาระ

-16.00 น. แวะซื้อของฝากตลาดโรงเกลือนครนายก

-18.30 น. ถึงปั๊ม ปตท(สนามเป้า)

:หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้นๆและขึ้นอยู่กับความตรงต่อเวลาของอาสาสมัครด้วย

ข้อควรรู้เกี่ยวกับกิจกรรม

Q: ไปล่องแก่งช่วงนี้อันตรายไหม

A: น้ำถูกควบคุมปริมาณโดยประตูเขื่อน เป็นน้ำที่มาจากเขื่อนขุนด่านปราการชล ดังนั้นที่นี่จึงมีน้ำให้นักท่องเที่ยวเล่นล่องแก่งได้ตลอดปี

Q : จะเก็บขยะได้ยังไง

A: ขยะจะไม่อยู่ในที่ๆ มีน้ำเชี่ยวกราด ตรงบริเวณแก่ง ที่มีน้ำเชี่ยว เราจะไม่พบขยะ ขยะ จะอยู่บริเวณน้ำนิ่ง

Q : ล่องแก่งที่นี่อันตรายไหม

A : การเล่นล่องแก่ง มีระดับความยากง่าย อยู่ที่ 1- 6สำหรับสถานที่นี้ 6 คือระดับความยากมากต้องอาศัยทักษะและความชำนาญเป็นอย่างสูง ระดับความยากง่ายในการล่องแก่งที่แม่น้ำนครนายกนี้ อยู่ ที่ 1-3 สามารถเล่นได้ แต่ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคนที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

 

ติดต่อรับใบสมัครที่ inbox ใน เพจ หรือทาง ID Line Pobmitvolunteer

ค่าใช้จ่าย : 670