ร่วมทาสีอาคารเรียน และปรับภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณโรงเรียนพร้อมปรับปรุงห้องสมุดของสถานศึกษาให้ดีขึ้น เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้แก่เด็กนักเรียน ในวันที่ 27 มีนาคม 2562

รายละเอียดการเดินทาง : ทางเรามีรถ รับ-ส่งให้ 

จากมหาวิทยากรุงเทพวิทยาเขตกล้วยน้ำไทย – โรงเรียนวัดเมตารางค์
โดยรถจะออกเวลา 9.00 โมงเช้า และกลับเวลา 5.00 โมงเย็น

สามารถติดต่อได้ที่คุณชนารดี

เบอร์โทร 088-670-3553

อีเมลล์ Chanaradee.tupj@bumail.net

Line : ctj.

Facebook : Happy Builder