โครงการ “ปัก ปลูก ปลุก พันธุ์ไม้ชายเลน ปี 4 สวี วี่วี”
24-26 สิงหาคม ต.ด่านสวี  อ.สวี  จ.ชุมพร

ภาระกิจการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องช่วยกัน โครงการในพื้นที่ จ.ชุมพร 3 ครั้งที่ผ่านมาทำให้เราต้องกลับไปเยี่ยมเสมอเพื่อดูการเติบโตของเหล่าพันธุ์ ไม้ที่ได้ไปปลูกเอาไว้ มันคือความผูกพัน

กำหนดการ

วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2555
21.30  นัดหมายรวมพล ณ หน้ามหาวิทยาลัย St.John ถ.วิภาวดีรังสิต (ใกล้ ห้าแยกลาดพร้าว)
22.00  เคลื่อนพล

วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2555
06.00 เดินทางถึง พื้นที่ สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 12 (ด่านสวี)
07.30 รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 1)
– ชี้แจงบ้านพัก เก็บสัมภาระสร้างสัมพันธ์ภายใต้หลังคาเดียวกัน
– กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ให้พี่และน้องรู้จักกัน สร้างความคุ้นเคย
12.00 รับประทานอาหาร (มื้อ 2)
13.00 กิจกรรมสร้างสรรค์พื้นที่ เพิ่มชีวิต เพิ่มโอโซน เพิ่มป่าชายเลน
– กิจกรรมนักสำรวจ 1 สำรวจความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ในเขตน้ำตื้น (หอยขาว)
18.30 รับประทานอาหาร (มื้อ 3)
20.00 กิจกรรมนักสำรวจ 2  สำรวจความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ในเขตน้ำลึก (ปลาหมึก)

วันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2555

08.00 รับประทานอาหาร (มื้อ 4)
09.00 กิจกรรม คืนชีวิตลงสู่ทะเล
12.00 รับประทานอาหาร (มื้อ 5)
13.00 เก็บสัมภาระ เตรียมตัวกลับ
14.00 กิจกรรมส่งท้าย ภายใต้หลังคาเดียวกัน
15.30 อำลาพื้นที่ ออกเดินทางกลับกรุงเทพ
17.00 รับประทานอาหารเย็น ครัวคุณสาหร่าย (ดูแลตัวเอง )
23.00 เดินทางถึงกรุงเทพ\

รับอาสาสมัครจำนวน 40 คน เท่านั้น
ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 สิงหาคม 2555

การเตรียมตัว
ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้าที่ใส่แล้วสบายตัว (ไม่สั้น ไม่รัด ไม่โป๊ และไม่ต้องเกาหลีเกินไป) / ยาประจำตัวส่วนบุคคลที่มีโรคเฉพาะทาง /
รองเท้าแตะหรือรองเท้ารัดส้นสามารถเปียกได้
อุปกรณ์กันแดด เช่น หมวก ปลอกแขน ครีมกันแดด
อุปกรณ์กันฝน (เผื่อเอาไว้) เช่น หมวก เสื้อกันฝน

การสมัครเข้าร่วมโครงการและค่ากิจกรรม

How to Register

Click on the below link to register by going to our website. Just enter your detail and pay the registration fees.