สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญชวนคนรักน้ำ รักทะเล ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชุมพร เที่ยวไปทำความดีไป-คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ในวันที่ 29 – 30 กันยายน 55 ช่วยกันปั้นก้อนจุลินทรีย์สู่ท้องทะเล ดำน้ำดูปะการังและสร้างบ้านปลา เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ที่ช่วยให้เมืองชุมพรน้ำไม่ท่วม และรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ทำให้ชุมพรคาบาน่าสามารถอยู่ต่อได้หลังจาก ภัยจากพายุเกย์ที่ทำให้ต้องมีหนี้สินมากมาย
หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยสมทบทุนเพื่อกองทุนนักศึกษาได้ทำโครงการในชนบท

กิจกรรมสองวัน
วันแรก
ช่วงเช้า : เที่ยวชมศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาแก้มลิง หนองใหญ่
ช่วงบ่าย : เป็นอาสาช่วยกันปั้นก้อนจุลินทรีย์เพื่อท้องทะเล เย็น : เดินเล่นริมหาดทรายขาว
วันที่สอง
ลงเรือไปดำน้ำชมปะการัง พร้อมกับสร้าง
บ้านให้ปลาใต้ท้องทะเล
และโยนก้อนจุลินทรีย์ลงทะเล

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 3,500 บาท
สำหรับผู้เดินทางไปเอง 2,500 บาท

ราคานี้รวม
ค่ารถตู้ ค่าเรือ อาหาร 4 มื้อ ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น ค่าที่พัก 1 คืนที่ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ทฯ (ห้องละ 2 คน)

สนใจร่วมโครงการ
โอนเงินบัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 9050023200 บัญชีออมทรัพย์ สาขาท่าพระจันทร์
ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อการพัฒนาสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร (สามารถหักภาษีได้)
จากนั้นส่งหลักฐานการโอน พร้อมระบุชื่อและที่อยู่ผู้สมัครมาที่ โทรสาร 0-2564-4440-59 ต่อ 1321
หรือแนบไฟล์มาที่ Email : napasja@hotmail.com

หมายเหตุ
กรุณาโอนเงินภายในวันที่ 14 ก.ย. 55 เพื่อสำรองที่พัก
* หากจะยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมให้แจ้งก่อนการเดินทาง 15 วัน คืนเงินเต็มจำนวน หากแจ้งช้ากว่าที่กำหนดจะใช้เป็นค่าจัดการกิจกรรม
ติดต่อสอบถาม เจน 085 909 4498, ต่วน 081 368 5253

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 3,500 บาท
สำหรับผู้เดินทางไปเอง 2,500 บาท