โครงการ Speakin-english.com เปิดรับอาสาสมัครชาย-หญิง เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาฯภาษาอังกฤษวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพ

                ลักษณะค่าย เป็นการออกค่ายตามโรงเรียนต่างๆ ในต่างจังหวัด มีทั้งแบบเช้า-เย็นกลับโดยจะจัดค่ายในวันเสาร์ ค่ายแบ่งเป็นกิจกรรมช่วงต่างๆ มีเกมการแข่งขัน ตอบคำถามภาษาอังกฤษ การแสดงความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ นำกิจกรรมโดยอาสาสมัครผู้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีและผ่านการเทรนจากทีมงาน

Speakin-english project is now recruiting the volunteers to join as camp staff in our one-day English camp on 5 August 2017 at Bangkhunphate School, Nongkhaem, Bangkok. The camp will be conducted only on the weekend for high school students. Run by trained camp staff, the activities, games, Q&A and races are included in the camp agenda to reveal students’ linguistic ability, creativity and team spirit. Its aim is also to boost up interest of student on developing communication skill in English.

คุณสมบัติอาสาสมัคร

 1. มีจิตอาสา ทำงานเพื่อสังคม
 2. ชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-40 ปี
 3. ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 4. รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก
 5. สามารถเข้าร่วมการเทรนอาสาสมัครได้ (วันเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป)

หมายเหตุ – ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในการร่วมกิจกรรมอาสา

สิ่งที่อาสาสมัครจะได้รับ

 1. การประกาศเกียรติคุณผ่านหน้าเว็บไซต์ www.speakin-english.com
 2. ประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการ ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียนที่ไปออกค่าย
 3. เสื้อยืดโครงการ หรือของที่ระลึกจากทางโรงเรียน (ถ้ามี)
 4. รู้จักการทำงานเป็นทีม การเสียสละเพื่อสังคม
 5. รู้จักเพื่อนใหม่ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-6688-268 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://speakin-english.com/becomevolunteer.php 

Qualifications

 1. Male or Female. Age between 18 and 40
 2. Voluntary spirit
 3. Fluent in English speaking
 4. Team spirit, exceptional leadership, and self-confidence
 5. Be able to attend a vlounteer training (date and time to be advised)

Note: This programme is free of charge

Volunteers’ recognitions

 1. Short bio will be posted on www.speakin-english.com for public recognition (optional)
 2. Certificates of participation issued by the project and approved by the school’s principle, high-level administrative officer or equivalent (optional)
 3. Speakin-english t-shirt or souvenirs from the school (if any)
 4. Experience team work and social devotion
 5. Make new friends

For those who are interested, please fill in the online application at http://speakin-english.com/becomevolunteer.php or for more information, please call 02-6688-268 during business hour: Monday to Friday, from 9AM to 6PM.

 

ปิดรับสมัครอาสาเเล้วค่ะ

ค่าใช้จ่าย : 0