workshopทำผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม

ผ้าบาติกหรือผ้าปาเต๊ะ เป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี และใช้วิธีการแต้ม ระบาย หรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสี ผ้าบาติกบางชิ้นอาจจะผ่านขั้นตอนการปิดเทียน แต้มสี ระบายสีและย้อมสีนับเป็นสิบๆ ครั้ง ส่วนผ้าบาติกอย่างง่ายอาจทำโดยการเขียนเทียนหรือพิมพ์เทียนแล้วจึงนำไปย้อมสีที่ต้องการ
คำว่าบาติก {Batik} หรือปาเต๊ะ เดิมเป็นคำในภาษาชวาใช้เรียกผ้าที่มีลวดลายที่เป็นจุด คำ ว่า “ ติก ” มีความหมายว่า เล็กน้อย หรือจุดเล็กๆมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าตริติก หรือ ตาริติก ดังนั้นคำ ว่าบาติก จึงมีความหมายว่าเป็นผ้าที่มีลวดลายเป็นจุดๆ ด่างๆ
วิธีการทำผ้าบาติกในสมัยดั้งเดิมใช้วิธีการเขียนด้วยเทียน ( wax-writing ) ดังนั้นผ้าบาติก จึงเป็นลักษณะผ้าที่มีวิธีการผลิตโดยใช้เทียนปิดในส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี แม้ว่าวิธีีการทำผ้าบาติกในปัจจุบันจะก้าวหน้าไปมากแล้วก็ตามแต่ลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของผ้าบาติกก็คือจะต้องมีวิธีการผลิตโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีหรือปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีซ้ำอีก

▪︎ทำเพื่อนำไปบริจาคให้เด็กๆที่ด้อยโอกาสตามโรงเรียนบนดอย และสถานที่สงเคาระห์รับเลี้ยงเด็กๆ หรือผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ
▪︎อาสาที่ทำได้ฝึกสมาธิความคิดสร้างสรรค์ฝึกได้การออกแบบได้สติปัญญา ได้การแบ่งปัน

▪︎workshopที่ทำ
1.ทำผ้าบาติก
2.ทำผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม

▪︎สถานที่ทำworkshopผ้าบาติก
▪︎ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง คุ้งบางกะเจ้า

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่7ก.ค2562
09.00น.ลงทะเบียนที่ตลาดน้ำบางผึ้ง
09.30น.แนะนำการทำผ้าบาติก เริ่มทำกิจกรรม
11.30น.รับประทานอาหารเที้ยง ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตามอัธยาศัย
13.00น.เริ่มทำกิจกรรมผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม
14.00น.เสร็จกิจกรรม สรุปงาน
14.30น.เดินเล่นตลาดน้ำบางน้ำผึ้งตามอัธยาศัย

รับสมัคร60ท่าน
ค่าอุปกรณ์การทำท่านละ210บาท

วิธีการสมัคร
1.โอนเงินผ่าน นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 กรุงไทย
2.สมัครผ่านข้อความเพจ กฤษณ์อาสา
3.ส่งสลิปมาที่ข้อความเพจ
4แจ้งชื่ิอ นามสกุล

สิ่งที่เตรียมไป

1.หมวกกันแดด
2.เสื้อแขนยาว
3.ร้องเท้าผ้าใบ
4.ยารักษาโรค

ค่าใช้จ่าย : 210