YEAH! YOUNG BLOOD #17
….มอบรอยยิ้มให้แก่น้องๆ ด้วยการไปร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของจำเป็น ให้กับน้องๆที่ด้อยโอกาส เพื่อสร้างอนาคตที่ดีของน้องๆ ที่ “สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านมหาเมฆ ” วันที่ 16 กันยายนนี้ 
….หากใครสนใจร่วมมอบรอยยิ้มแก่น้องๆ สามารถนำไปร่วมมอบได้ที่ “ที่ สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านมหาเมฆ ” เวลา 10:00 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-2251-930

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-2251-930

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี