อยากสร้างความสุขให้แก่คนรอบข้าง แม้สักเล็กน้อย ก็ยังดี