กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
GREENPEACE THAILAND

สมัครเป็นอาสาสมัครกรีนพีซ มีงานอาสาที่กรีนพีซ รอคุณอยู่มากมาย เพียงสละเวลาไม่ว่าจะวันธรรมดา หรือวันหยุด คุณจะได้ประสบการณ์ชีวิตอันยิ่งใหญ่ งานง่ายๆ ตั้งแต่ติดซองจดหมายส่งข่าวสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงร่วมลงเรือกรีนพีซไปรณรงค์ยังประเทศ ต่างๆ ทั่วโลก อาสาสมัครทุกคนจะได้รับการฝึก อบรมการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี เพื่อก้าวสู่การเป็น นักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมตัวจริง เพื่อนๆ ของเรา หลายคนเริ่มงานที่กรีนพีซ จากการเป็นอาสาสมัคร ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปกป้องโลกได้ ทุกวัน สิ่งเล็กๆ ที่คุณทำในวันนี้ ย่อมก่อให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในอนาคต เพียงช่วยกันปฎิบัติ ต่อโลกอย่างอ่อนโยน