มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่า
THE WILD ANIMAL RESCUE FOUNDATION OF THAILAND

ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ป่าและทำการรักษาพยาบาลสัตว์ ป่าที่บาดเจ็บโดยทีมสัตวแพทย์และอาสาสมัคร