มูลนิธิสื่อชาวบ้าน
กลุ่มละครมะขามป้อม

รับอาสาสมัครมาทำกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิสื่อ ชาวบ้าน มะขามป้อม ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำ กระบวนการละครมาทำงาน เพื่อพัฒนาวัฒนธรรม ชุมชน