มูลนิธิเพื่อการรักษาสุนัขจรจัด
FOUNDATION FOR STRAY DOGS

สามารถร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยสนับสนุนการ ดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการรักษาสุนัขจรจัดได้ที่ บูธของมูลนิธิฯโดยตรง สามารถมีส่วนร่วมในการ ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงานมูลนิธิฯ, อุทิศตนเป็น อาสาสมัครขอมูลนิธิฯ เช่น ช่วยนำตู้บริจาควางตาม พื้นที่ที่ท่านรู้จัก, หรือร่วมบริจาคอาหารและยา ทั้งนี้ เงินบริจาคทั้งหมดจะถูกจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายสอง กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มยาเวชภัณฑ์ เช่น ทิงเจอร์ไอ โอดิน, เบตาดีน, แอลกอฮอล์, เจนเชียนไวโอเลต, ยา แก้อักเสบ (amoxicillin), ยาถ่ายพยาธิหัวใจ, ยา กำจัดเห็บ หมัด ฯลฯ และกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ สำลี, ถุงมือแพทย์, ผ้าพันแผล, ผ้าปิดปาก- จมูก, มีดผ่าตัด เป็นต้น