พื้นที่ดำเนินงาน,รับผิดชอบ
ไม่มีพื้นที่เป็นของตัวเอง แต่ แบ่งปันความดีทั่วราชอาณาจักรประเทศไทย

๑.ครูอาสากลางกรุง : รูปแบบกิจกรรม สอนหนังสือเด็กๆ ณ ชุมชนราชพัสดุ กรุงเทพฯ ทุกๆเช้า วันอาทิตย์ (๙.๐๐น.-๑๒.๐๐ น.)

๒.โครงการ ๓๖๕ วัน ถักอุ่นให้คลายหนาว ปี ๒ ตอน ๓๖๖ วัน แบ่งปันน้ำใจ ห่วงใยถักไออุ่น
กิจกรรม ทุกๆเดือน สถานที่รถไฟฟ้าใต้ดิน จตุจักร กิจกรรมมีทั้งปี

๓.โครงการถุงบุญ...(คุณ) ใบที่๑ เทศกาลวันพระไม่ได้มีหนเดียว๒๕๕๕
รูปแบบ ชักชวนอาสาผู้สนใจมาทำถุงผ้าเพื่อเป็นกองทุนบุญของตนเอง รวมทั้งมุ่งเน้นชวนมารักษาศีล ทุกๆวันพระ กิจกรรมทำกันทั้งปี
๔. กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๖ ตอน เจาะเวลาหาเด็กดี ศรีสัชนาลัย
วันที่ ๑- ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ (มีค่าใช้จ่าย คนละ ๒๕๕๕ บาท)

๕. โครงการ คลายหนาว ให้กายอุ่น องศา 0(ศุนย์)
กิจกรรม ต่อเนื่องจาก โครงการ ๓๖๕ วันถักอุ่นให้คลายหนาวปี๒ เอา ของที่ถักกันมาทั้งปี เอาไปแจก พื้นที่ประสบภัยหนาว เบื้องต้น พื้นที่ ภาคเหนือกับภาคอีสาน กิจกรรม จัด ช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

๖. กางกาง โอบโลกอบอุ่น บทที่๓ ในวงเล็บ ฟื้นฟูชายเล ปลูกป่าชายเลน
(กิจกรรมดังกล่าว ทำไปแล้ว เมื่อเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕)

๗. หอบรักไปห่มป่า ถักฝายให้สายน้ำ ฝายที่ ๔
โครงการ ทำฝาย เดือนกันยายน ๒๕๕๕ (กำลังดำเนินประสานงาน ระหว่าง อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี หรือ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา จังหวัดระยอง

๘. ทำมาหาธรรม พรรษา๑ พักร้อนไปพบธรรม
รูปแบบชวนอาสาไปปฏิบัติธรรม+แบ่งปัน+อาสาลงแรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เดือน ตุลาคม๒๕๕๕

๙. อาสาตามหาความสุข หมายเลข ๓ สมานฉันท์ความเหงา... เอาอยู่ ไม่ได้คิดไปเอง
รูปแบบอาสาทำอะไรเพื่อตนเอง ก่อนไปทำเพื่อผู้อื่น ทั้งเตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมพร้อม


กิจกรรมเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๑๐. ฌ เฌอชะลอโลกล้า หน้ากอไก่
กิจกรรม ชวนมาปลูกต้นไม้

๑๑. สิบปากว่า ไม่เท่าลงมือทำ (เวลาที่เหมาะ สถานที่ที่ต้องการ)
กิจกรรม ปรับปรุงฟื้นฟูสนามเด็กเล่น หรือห้องสมุดสำหรับเด็ก

๑๒. “ให้” ยกกำลัง๔
รูปแบบทำกิจกรรมให้เด็กไทย ในชนบท ๑ วัน แจกของให้เด็กไทย ชวนเด็กเล่นเกม

๑๓. ของขวัญวันเด็ก
รูปแบบจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กไทย พื้นที่ การเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก