Previous Image 1/2 Next

อาสาสมัคร

 • รูปภาพของ ลัลน์ลลิต
  image.jpg
  พัฒนาสิ่งแวล้อม ชุมชนชนบท
 • รูปภาพของ ammie
  2aaa81e336cdb9557b95649fb2d2d59a-big.jpg
  ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนค่ะ
 • รูปภาพของ eazyyok
  1461487_687725157914748_891397124_n.jpg
  ปฐมวัยคือรากฐานแห่งอุปนิสัยแนวคิดของคน
 • รูปภาพของ Potimchoi
  image.jpg
  All wishes always come true~
 • รูปภาพของ mamypoko
  10153331_10203491156348517_405513690_n.jpg
  ถนัดถ่ายภาพวีดีโอตัดต่อหรือให้ความรู้เด็กและเยาว์ชนเรื่องการทำหนัง,สอนหนังสือ
 • รูปภาพของ PonkS
  P1.jpg
  ช่วยเหลือผู้ยากไร้/ผู้พิการ/ผู้ไร้ความสามารถ

บทความ