Previous Image 1/4 Next

อาสาสมัคร

 • รูปภาพของ ลัลน์ลลิต
  image.jpg
  พัฒนาสิ่งแวล้อม ชุมชนชนบท
 • รูปภาพของ Nnewnew
  จบครูมาค่ะ แต่ไม่ได้มีโอกาสเป็นครูเต็มตัว จึงคิดว่าโครงการนี้เป็นหนทางหนึ่งที่ดิฉันจะได้ทำงานเพื่อสังคมบ้าง:)
 • รูปภาพของ narumon phisutthara
  ชีวิตทุกชีวิตสำคัญ
 • รูปภาพของ Mathutrin
  เมลเบิร์น
 • รูปภาพของ Dalanya
  484525_487761814607155_124363487_n.jpg
  สิ่งแวดล้อม ,เด็ก,สตรี,พัฒนาชุมชน

บทความ