อาสาสร้างฝาย (check dam)รุ่น2 ฟื้นฟูผืนป่าคืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า ภายใน1วัน จ.เพชรบุรี

อาสาสร้างฝาย (check dam)รุ่น2 ฟื้นฟูผืนป่าคืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า ภายใน1วัน จ.เพชรบุรี

วันที่ 20 พ.ค.  61 อาสาสร้างฝาย    (check dam)     รุ่น 2

0 Read more