Previous Image 1/4 Next

 • 20141215-1-1.jpg
  รูปภาพของ admin
  รับสมัครคนรุ่นใหม่ อายุ 18-28 ปี รวมกลุ่มเพื่อนไม่เกิน 6 คน เดินทางเรียนรู้ไปด้วยกัน ไปเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ และทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ กับ “ครูยักษ์” (อาจารย์ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร) และ “พี่โจน จันได”
  15/12/2014 - 23:04
 • 20150121-1-1.jpg
  รูปภาพของ admin
  โอกาสเริ่มต้นทำกิจการเพื่อสังคม บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ "พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม”หรือ "BANPU Champions for Change" เป็นปีที่ 5 เพื่อค้นหา ผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจอยากทำธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่
  21/01/2015 - 14:46

อาสาสมัคร

 • รูปภาพของ Bum
  การเล็งเห็นคุณค่าในชีวิตผู้อื่น ทำให้ชีวิตเรามีค่ามากขึ้น
 • รูปภาพของ angstadt
  comebuy
 • รูปภาพของ Janraem Chailang
  05122014312.jpg
  ร่วมสร้างความดี ให้โลกนี้น่าอยู่และสวยงามขึ้น
 • รูปภาพของ amity
  jpg
  ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาศทางสังคม เช่นผู้พิการ
 • รูปภาพของ lordtarn
  อยากช่วย สอนหนังสือและ อื่นๆให้เด็กๆครับ
 • รูปภาพของ manawon1
  1116500_100001876717967_1418113498_q.jpg
  พวกงานบ้าน , ทำความสะอาด , ช่วยแพ็คของ , สต้าฟในงาน , ช่วยงานด้านเอกสาร รับคีย์งานจิตอาสา ^^

บทความ