Previous Image 1/2 Next

อาสาสมัคร

 • รูปภาพของ DaveJump99
  เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ได้รับโอกาสที่ดีกว่า สมควรแบ่งปันโอกาสนั้นแก่ผู้อื่นซึ่งโอกาสที่ดีขึ้น บนพื้นฐานความเป็นมนุษย์เท่าเทียมเสมอภาค จากคำว่า"ให้" เพื่อโลกที่สวยงาม
 • รูปภาพของ sasiwimol
  image.jpg
  ครูสอนภาษาอังกฤษ
 • รูปภาพของ Chakklawyer
  image.jpg
  มีความประสงค์เป็นอาสาสมัครสอนหนังสือแก้ผู้ด้อยโอกาส เช่นชาวเขาในท้องที่ชนบท
 • รูปภาพของ peangnapa
  มีความฝันว่าอยากเป็นอาสาสมัครสักครั้ง
 • รูปภาพของ sensitivesmile
  การทำประโยชน์เพื่อคุณอื่น คือการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง
 • รูปภาพของ Nakilus
  รับแปลภาษาไทย อังกฤษ จีน ฟรี อยากทำประโยชน์ อยากพัฒนาความสามารถ หากใครแปลอะไรไม่ออกหรือมีอะไรที่ต้องแปล แปะมาเมล์มาได้ค่ะ จะช่วยเท่าที่ช่วยได้
 • 20150721-1-1.jpg
  รูปภาพของ admin
  ได้เวลา วางเครื่องเรียน ออกไปเขียนฝันเพื่อน้อง สมาคมสโมสนนักลงทุนขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมหรือกิจกรรมค่ายอาสา เพื่อขอรับงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินโครงการกว่า 1แสนบาท
  21/07/2015 - 12:00
 • 1.jpg
  รูปภาพของ Sarasthamon
  IMG_3001.JPG
  เชิญชวนให้ผู้ที่มีใจรักในการเต้นมาแสดงความสามารถ เพื่อสร้างความสุขสนุกสนานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและเสริมสร้างการออกกำลังกายไปในตัว
  26/07/2015 - 02:15

บทความ