ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

อาสาสมัครอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • 2558

อาสาปลูกต้นไม้กั้นแนวตลิ่งริมแม่น้ำสังขลบุรี

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รายละเอียด #ประวัติหมู่บ้านกองม่องทะ#เป็นหมู่แห่งหนึ่งในอ.สังขลบุรีเป็นหมูบ้านทีดำเนินวิธีชีวิติทีเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง สำหรับการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติยังไม่ค่อยมีคนรู้จักกันมากเท่าไร และมีแหล่งท่องเทียวคือ ล่องแก่งห่วงยาง ล่องแพไม้ไผ่ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีแม่น้ำรันตีทีเป็นหัวใจสำคัญของคนที่นี ทีต้องไว้ใช้Read more

 

อาสาพาน้องหมาจร เดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

#รายละเอียดและวัตถุประสงค์# การออกกำลังการเป็นสิ่งสำคัญกับน้องหมาทุกช่วงทุกวัยและทุกสายพันธุ์ เพราะเมื่อน้องหมาได้ออกกำลังกายแล้วสุภาพก็จะดีขึ้นและแข็งแรง และช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆได้ดี โดยเฉพาะโรคอ้วนหรือสภาวะน้ำหนักตัวเกินได้ง่าย “สำหรับกิจกรรมนี้ครั้งนีเนื่องด้วยทางศูนย์มีเนื้อทีจำกัดในการออกกำลังกาย ของน้องหมาและเป็นการเปลียนบรรยากาศในการออกกำลังกายนอกศูนย์จึงเป็นทีมาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี #หมายกำหนดการและสถานทีทำกิจกรรม# *วัดเขาชีจรรย์Read more

 

รับสมัครอาสา แจกยาดม ลูกอม รับขยะ ไหว้พระ เขาคิชกุฎ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

 

อาสาแบ่งปันรอยยิ้มให้น้องเด็กออทิสติก กิจกรรมบำบัด

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วัตถุประสงค์ โครงการอาสาทำกิจกรรมบำบัดให้น้องๆเด็กออทิสติก เป็นกลุ่มน้องๆจากสถานเลี้ยงดูเด็กออทิสติก ต. อ่างศิลา อ. เมือง จ. ชลบุรีRead more

 

ค่ายอาสาสร้างสุขไม่ไกลกรุง บ้านเด็กกำพร้าพัทยา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เราคือกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มเล็กๆที่รวมตัวกันเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชล และเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมของชาวชุมชลนั้นๆ #บ้านเด็กกำพร้าจริงใจพัทยา# เป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าตั้งแต่อายุ3ขวบ-16ปี มีทั้งเด็กชายและเด็กหญิง รวมกันประมาณ150คนซึ่งอาศัยอยู่ที่นี้กันทั้งหมด บางครั้งก็มีผู้ใหญ่ใจดีไปเลี้ยงอาหารกลางวันและทำกิจกรรมต่างๆRead more

 

ความเห็นล่าสุด