ครูบ้านนอกรุ่นที่   224 “ ฝนพรำกลางดอย”
ศศช.บ้านแม่แฮง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
12-15 กันยายน 2562

*หมายเหตุ: หมู่บ้าน ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
*กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อน สมัคร/โอนค่ากิจกรรม  ( ลิ้งค์ฟอร์มสมัครอยู่ด้านล่างกำหนดการ

รายละเอียดงานอาสา

  • ช่วยเด็กพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะความเข้าใจในการสื่อสาร เน้นการฟัง และ การพูด
  • กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
    สอนให้เด็กมีทักษะชีวิต (Life Skill)  คิดได้ คิดเป็น กล้าแสดงออก กล้าสื่อสารมีความมั่นใจในตัวเอง มีความ เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และวัฒนธรรมของตนเอง (ความเป็นชาวเขา)
  • ช่วยกันกระตุ้นต่อมการเรียนรู้ของเด็กให้เปิดกว้าง  และเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น  จากโลกเดิมที่เด็กเรียนรู้อยู่ทุกวัน
  • งานลงแรง วางท่อระบายน้ำ

วันพฤหัสบดี ที่  12  กันยายน 2562   ( วันเเรกเเห่งการเรียนรู้ )
08.30 น.   ทีมงานกระจกเงา   รอรับว่าที่ครูบ้านนอกที่ บขส. อ. ฝาง   หรือโทรเข้ามาติดต่อได้ที่  096 808 3004   “พี่ต้นซุง”
(สำหรับอาหารเช้า- รบกวนผู้เข้าร่วมงานจัดการตัวเองให้เรียบร้อย)
09.00 – 12.00 น.   เดินทางมาที่ ศาลาบ้านโป่งไฮ / แยกย้ายทำธุระส่วนตัว /  จากนั้นเป็นช่วงแนะนำองค์กร     และปฐมนิเทศน์ เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางเข้าไปทำกิจกรรมในหมู่บ้าน  และในโรงเรียน     จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น.  เดินเท้าเข้าหมู่บ้าน จากหอประชุมหมู่บ้าน ครูบ้านนอกทุกคนจะเดินเท้าเข้าหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 4 กม. (สัมภาระ กระเป๋า เอาขึ้นรถชาวบ้าน)
16.00 น.  เดินทางถึงหมู่บ้าน ไปรวมกันที่  บ้านผู้นำชุมชน จากนั้นเด็ก ๆ จะเลือกครูเข้าบ้านพักของเด็ก ๆ บ้าน ละ 2-3 คน ( เเยกชาย – หญิง )   ครูเเยกย้ายเข้าบ้านพัก เเละ เริ่มลงมือทำอาหารเย็นทาง ร่วมกับชาวบ้าน ที่เราไปพัก
19.00 น.  สำหรับในคืนแรกตอนค่ำหลังจากที่ทานอาหารเย็นแล้ว  เราจะมีกิจกรรมสันทนาการ   เกม เพลง ร่วมกับ เด็ก ๆ ทั้งหมู่บ้าน  จากนั้นจะเป็นเวทีการแนะนำประวัติหมู่บ้าน ถาม – ตอบ ข้อซักถาม จากผู้นำหมู่บ้าน  และสรุปงานเตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้  สำหรับการสรุปงานเราจะมีการสรุปงานครูบ้านนอกกันทุกคืนนะ

วันศุกร์ ที่  13 กันยายน 2562   (พัฒนาชุมชน)
เนื่องจากหมู่บ้านไม่มีโรงเรียน ดังนั้น วันนี้ เด็กๆ ไปโรงเรียน ข้างล่างกัน พวกเราครูอาสาและชาวบ้าน พร้อมใจกันลงแรง ขุดวางท่อระบายน้ำที่สนามกีฬาของหมู่บ้าน กันนะ
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า กับบ้านที่พักให้เรียบร้อย
08.00 น.  เจอกันที่บ้านผู้นำชุมชน ชี้แจงงาน ต่างๆ พร้อมแล้วลุยกันเลยย
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น.  กิจกรรมลงแรงทำภาระกิจให้เสร็จต่อจากช่วงเช้า
15.00 น.  เสร็จภาระกิจแล้ว ไปลงลำธาร เรียนรู้วิถีชาวบ้าน จับปลา หาผักมาทำกับข้าวมื้อเย็น
19.00 น. เจอกันที่โบสถ์จ้า สรุปกิจกรรม  ชี้เเจงกำหนดการวันพรุ่งนี้
21.00 น.  แยกย้ายเข้าที่พัก

วันเสาร์ ที่  14 กันยายน 2562   (ครูอาสา)
07.00 น.  ครูบ้านนอก รับประทานอาหารเช้า กับบ้านที่พักกันให้เรียบร้อย  และเตรียมตัว เตรียมใจสำหรับการทำการเรียนการสอนในวันนี้ได้เลย
08.00 น.  ครูบ้านนอกพร้อมเด็ก ๆ เคารพธงชาติหน้าเสาธง และยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายก่อนเริ่มการเรียนการสอนกัน
08.30 น.  แบ่งกลุ่มครูประจำกิจกรรม  กลุ่ม หนึ่งทำการเรียนการสอนกับเด็ก ๆ เราเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการเช่นเดิม แต่ขอเน้นให้ฝึกเด็กเกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษาไทย โดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ใน โดยจะวนฐานละ 1 ชม.จนครบทุกฐาน
12.00 น. ทานอาหารกลางวันพร้อมกัน  ครูและเด็ก ๆ  ครูสามารถเลือกทำเลนั่งทานอาหารได้เลยค่ะ
ภาคบ่าย (กีฬาสี)
13.00 น. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ในภาคบ่าย (ต่อ)
14.30 น. ได้เวลาออกกำลังกาย วิชาพละ ครูอาสาฯ และ เด็ก แบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรมกีฬาสี
16.00 น.  เลิกกิจกรรม แยกย้ายเข้าบ้าน  พักผ่อนตามอัธยาศัย ประกอบอาหารเย็น  เรียนรู้วิถีชุมชน
19.00 น.  ร่วมกันบริเวณกลางลานหมู่บ้านในคืนนี้จะมีการแสดง ” วัฒนธรรมของชนเผ่าลาหู่ ”  จากชาวบ้านและเด็ก ๆ ในชุมชน ครูบ้านนอกสามารถสวมชุดชนเผ่ามาร่วมงานในค่ำคืนนี้ได้
20.00 น.  สรุปกิจกรรมของวันที่ผ่านมา  และเตรียมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้

วันอาทิตย์ ที่  15 กันยายน 2562   (ร่ำลา)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่บ้านพักกันให้เรียบร้อย
08.30 น.  รวมกันกลางลานหมู่บ้าน  ทำพิธีการร่ำลา คณะคุณครูให้ที่อยู่กับเด็กและสัญญากันว่าเราจะเขียนจดหมายหากันเพื่อเด็กน้อยจะเขียนหนังสือภาษาไทย และมีแรงบันดาลใจที่บอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันของพวกเค้าพร้อมกับแลก เปลี่ยนความรู้สึกดีๆพร้อมทั้งกิจกรรมส่งท้ายล่ำลาระหว่างคุณครูบ้านนอก ชาวบ้านและเด็กๆ ทุกคน  เป็นวันที่เราจะเดินทางกลับ  ครูบ้านนอกแลกเปลี่ยนที่อยู่กันกับเด็ก เพื่อติดต่อสื่อสารกันต่อไป และร่ำลากัน
10.00 น. เดินทางไปลงไปวัดท่าตอน ชมทัศนียภาพ เมืองชายแดน ไทย/พม่า
12.00 น. ส่งครูอาสาขึ้นรถ ที่จุดจอด บ้านท่าตอน แยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: ขากลับ สำหรับคนที่จะกลับรถทัวร์เข้ากรุงเทพฯ ให้ครูบ้านนอกจองรถทัวร์ จาก จุดจอดบ้านท่าตอน ซึ่งเป็นต้นทางก็เที่ยวรถกลับเข้ากรุงเทพฯ นะครับ หรือ หากประสงค์จะนั่งรถเข้าเมืองเชียงใหม่ ก็สามารถขึ้นรถจากจุดนี้ได้ ใช้เวลาเดินทางเข้าเมืองเชียงใหม่ประมาณ 3 ชม.

1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. ผู้เข้าร่วมที่ประสงค์จะรับวุฒิบัตรเข้าร่วมกิจกรรมให้แจ้งด้วยเพื่อจะได้จัดพิมพ์เตรียมและมอบให้ในวันเสร็จกิจกรรม
ขอให้ผู้สมัครทุกท่านที่สมัครเข้ามา ยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วยก่อนถึงวันเดินทางอย่างช้า 1 สัปดาห์ ผู้ยืนยัน หมายถึง ผู้ที่โอนค่าลงทะเบียนกิจกรรมแล้วเท่านั้น

การยืนยัน / โอนค่าลงทะเบียนกิจกรรม

ค่าลงทะเบียนกิจกรรมสามารถโอนเงินยืนยันเข้าร่วมโครงการ ได้ที่…ชื่อบัญชี “โครงการครูอาสา ” ธนาคารกรุงไทยสาขาห้าแยกพ่อขุน เม็งราย เลขที่บัญชี 539-1-33371-7 บัญชีออมทรัพย์ จำนวน 2,550 บาท หลังจากโอนค่าลงทะเบียนแล้ว ถ่ายรูปสลิป แนบส่งเมล มาแจ้งยืนยันการโอน volunteers@bannok.com

*กรุณาอ่านรายละเอียด การโอนเงิน เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน

การเดินทาง

ครูบ้านนอกเดินทางมาเอง โดยนัดเจอกัน ที่ หน้าร้าน AMAZON ปตท.ฝาง (ข้างตลาดสดกัลยา )

สิ่งที่ครูสามารถเตรียมมาสำหรับร่วมกิจกรรม
1. ทุนสมทบซื้อท่อระบายน้ำ ท่อละ 400 บาท (ต้องการจำนวน 40 ท่อ)
2. รองเท้าแตะ รองเท้าบูทเด็ก
3. เสื้อกันฝนสำหรับเด็ก
4. ทุนสำหรับอาหารกลางวัน  เลี้ยงเด็กๆ ในวันทำกิจกรรม
5.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email. volunteers@bannok.com พี่ต้นซุง 096 -808 -3004 หรือโทร…. 053-737 425 เวลาทำการ 09.00 – 16.00 น. จันทร์ – ศุกร์

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน / ค่ากิจกรรม /ค่าใช้จ่าย หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมยินดีบริจาคสมทบเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ไม่ใช่ค่าจ้างทำสำหรับดำเนินกิจกรรมแต่อย่างใด

 

ค่าลงทะเบียนกิจกรรม 2550 บาท/คน

ค่าใช้จ่าย : 2550