แจ้งปิดรับสมัคร (เต็มแล้ว)

รับสมัครจิตอาสา  ทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรู้ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต (คลอง 5) จ.ปทุมธานี วันเสาร์ที่ 22 ธ.ค.2561  เวลา 8.30-12.00 น.      การทำกิจรรม ดังนี้ 1.ทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้ -ล้างเตียงนอน -ล้างพัดลม -เช็ค ล้าง ของเล่นเด็ก -ถูพื้น เช็ดกระจก 2.เก็บขยะรอบๆอาคารศูนย์เรียนรู้ ……………………………………………………………………………………………………….. สอบถาม   มูลนิธิสุขภาพไทย โทร. 0-2589-4243 , 0-2591-8092 (จันทร์-ศุกร์) ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………… ดำเนินงานโดย  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต มูลนิธิสุขภาพไทย สนับสนุนโดย    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ค่าใช้จ่าย : 0