มูลนิธิเกื้อฝันเด็กเปิดรับอาสาสมัคร

 

ถ้าคุณรักการเดินทาง,ถ่ายภาพและมีใจอาสา โอกาสของคุณมาถึงแล้ว

 

เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจงานด้านอาสาสมัครมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมลาว และลงพื้นที่การทำงานจริงในประเทศลาว


ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

ไม่จำกัดเพศ

มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์

สามารถทำงานเป็นอาสาสมัครได้เป็นระยะเวลา 12 เดือน

มีทักษะภาษาอังกฤษด้าน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนในระดับที่ดี

สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและความยากลำบากได้

มีความสนใจทางด้านการศึกษาในประเทศลาว

ได้ปฏิบัติงานจริงและลงพื้นที่จริงในประเทศลาว

รักการเดินทาง

ชอบการถ่ายภาพ

ขับรถยนต์ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานมูลินิธิเกื้อฝันเด็ก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ และพื้นที่ปฏิบัติงานในสปป.ลาว ได้แก่ แขวงสะหวันนะเขต, แขวงจำปาสัก, แขวงไซยะบุลี และแขวงหลวงพะบาง

 

 

วิธีการรับสมัคร: เขียนเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อเรื่อง แรงบันดาลใจในการมาเป็นอาสาสมัคร” พร้อม Resume

ระยะเวลาการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2560

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์: 081 784 2821

อีเมล์: Koy@childsdream.org

ค่าใช้จ่าย : -