อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เกาะกุลาเป็นเกาะที่ เต่ากระทะเล จะขึ้นมาวางไข่ช่วงเดือน มีนาคม – พฤษาคม ของทุกปี เจ้าหน้าจะทำการเก็บไข่เต่าทะเลเพื่อป้องกันสัตว์เลือยคลานต่างๆจะมาคอยกินเป็นอาหารและทำการ อนุบาลไข่เต่าเพื่อดูแลเลี้ยงดูจนโตและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อทำป้ายการเรียนรู้ ณรงค์ในการอนุรักษ์พันธุ์ เต่ากระทะเล และสิ่งแวดล้อมบนเกาะกุลา เพื่อให้นักท่องเที่ยว ช่วยกันรักษาความสะอาดบนเกาะ แล้วยังปลูกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป
เช่น ป้าย แนะนำพันธุ์เต่ากระ ป้าย รักษาความสะอาด ป้าย อย่าทิ้งขยะ เป็นต้น

ภารกิจอาสา

1.ประกอบป้ายในการอนุรักษ์ พร้อมประกอบขาตั้ง เพื่อนำไปวางตามจุดต่างๆบนเกาะกุลา เป็นการอนุรักษ์
ทางทีมงานเตรียมป้าย ฟิวเจอร์บอร์ด พร้อมขาตั้งนำไปประกอบ

สถานที่ทำกิจกรรม

1.เกาะกุลาทำป้ายอนุรักษ์เต่าทะเลและสิ่งแวดล้อม
2.กรมหลวงชุมพร

กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชน
1.ชมการสาธิตขึ้นต้มหมาก
2.ชมสวนผลไม้ชาวชุมชน ทุเรียน
3.ชมศึกษาวิธีปลูกต้นแคนตัส

กดติดตามเพจ(กฤษณ์อาสา)
https://www.facebook.com/kritAsa/

กำหนดการ

วันศุกร์ที่2มีนาคม นัดพบกันปั๊มเชลล์ใต้สถานนี BTS อารีย์
20.30น.นัดพบลงทะเบียน
21.00น.เริ่มเดินสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เกาะกุลา
05.00น.ถึงตัวเมืองชุมพร ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า (อาสารับผิดชอบตนเอง)
07.00น.เดินทางสู่อ่าวคราม
09.00น.ทำภารกิจประกอบป้ายอาสา
11.00น.รับประทานอาหารเที้ยง มื้อที่1
12.30น.เดินทางลงเรือสู่เกาะกุลา เพื่อนำป้ายไปวางบนเกาะ
14.00น.อาสาดำน้ำตื้นดูปะการังรอบเกาะ พายเรือแคนนู
16.00น. กลับที่พัก
18.00น.รับประทานอาหารเย็น มื้อที่2
19.00น.ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
21.00น.พักผ่อน
วันอาทิตย์ที่4
ตื่นนอนชมธรรมชาติยามเช้ากลางทะเล
08.00น.รับประทานอาหารเช้า มื้อที่3
09.00น.เดินสู่กรมหลวงชุมพร
12.00น.แวะตามสถานที่สำคัญต่างๆ ขึ้นอยู่กับเวลา
19.00น.ถึง กทม

ค่าสมัครกิจกรรม

ท่านละ1790บาท
1.ค่ารถตู้เช่าเหมา ไป กลับ
2.ค่าที่พักในตัวเมืองชุมพร ห้องแอร์ ห้องละ2ท่าน
3.ค่าอาหาร3มื้อ
4.ค่าอุปกรณ์ทำป้าย

สิ่งที่ต้องจ่ายเพิ่ม
1.ค่าเรือ ไป กลับ ดำน้ำเกาะกุลา ท่านละ100บาท
2.ค่าเช่าแว่นดำน้ำ 40บาท แล้วแต่ใครจะเช่า

วิธีการสมัคร
1.โอนเงินผ่านบัญชี นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 ธ.กรุงไทย
2.สมัครผ่านข้อความ เพจ(กฤษณ์อาสา)
https://www.facebook.com/kritAsa/
3.ส่งสลิปการโอนเงินมาที่ข้อความ เพจ (กฤษณ์อาสา)
4.แจ้งชื่อ นามสกุล

สิ่งที่ต้องเตรียมไป

1.หมวก
2.เสื้อผ้า ในการดำน้ำตื้น ดูปะการัง
3.ยารักษาโรค
4.ร้องเท้าแตะ
5.ครีมกันแดด
6.แว่นกันแดด

ค่าใช้จ่าย : 1790บาท