มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดแวนตีสแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1919 และได้คอยช่วยเหลือผู้ยากไร้มาโดยตลอด อาทิ ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปตามชนบทและถิ่นทุรกันดาร บริจาคเสื้อผ้า อาหาร ให้กับชุมชนเสมอมา รวมทั้งเยี่ยมเยียนเรือนจำ และผู้ป่วยในโรงพยบาล ซึ่งทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ ได้รับมาจากเงินบริจาคทั้งสิ้น ทั้งจากต่างประเทศ และ ในประเทศ

ต่อมาวันที่ 3 กรกฎาคม ปี 2017 มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ลงนามแต่งตั้งศูนย์รับบริจาค เพื่อรับบริจาค บริหารสิ่งของที่ได้รับบริจาคเข้ามาเพื่อเปลี่ยนเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อนต่อไป

วันที่ 6 สิงหาคม 2017 ศูนย์รับบริจาคเริ่มกิจกรรมขายสินค้ามือสองเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเสมอมาจวบจนปัจจุบัน ในวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของทุกเดือน

ตารางการร่วมกิจกรรม 

6:00 น. ลงทะเบียนและคัดแยกของบริจาค 7:00 น. ปฐมนิเทศ 8:20 น. รับประทานอาหารเช้า 9:00 น. ขายของตามฐาน 12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13:00 น. ขายของตามฐาน 15:00 น. เก็บหน้าร้านและเก็บงาน

ศูนย์รับบริจาคบรรเทาทุกข์เบื้องต้นมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์คนดีให้เกิดขึ้นในสังคม  ตามพระคัมภีร์ กิจการของอัครทูต ที่กล่าวไว้ว่า “.ให้ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า…..การให้เป็นเหตุให้มีความสุขมากกว่าการรับ”

โทร  081 916 9660

สอบถามที่เพจ ศูนย์รับบริจาคเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

ID line: ทักเข้ามา  preechajujthunder

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdchsZLc8itX-z4oS9d1cFYVreHjKCFUztY7dDI5mOqQXdApw/viewform?usp=pp_url

ค่าใช้จ่าย : ไม่เสียค่าใช้จ่าย