20140426

ด้วยเหตุการณ์แผ่นดินไหวร้ายแรงที่ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ขณะนี้หน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศเนปาลและระหว่างประเทศ กำลังระดมความช่วยเหลือทรัพยากรต่างๆ ไปยังพื้นที่เกิดเหตุ

ขณะนี้ ChangeFusion ประเทศไทย กำลังเปิดรับบริจาคเงินให้แก่ Change Fusion Nepal ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะกุศลที่ดำเนินงานในเนปาลมาตั้งแต่ปี 2008 เพื่อจะไปช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวนี้ให้สามารถพื้นตัวจากสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ได้ โดยจะมุ่งเน้นสนับสนุนในกลุ่มคนที่อาจจะเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือทั่วไป หรือในประเด็นที่มีความขาดแคลนมาก

รายละเอียดการบริจาคดูได้จาก ลิงค์ด้านล่างนี้

https://taejai.com/projects/savingnepal-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5