20140813

แรงบันดาลใจส่งต่อถึงกัน สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้มากหลายไม่รู้จบ
R.I.P Robin Williams ขอบคุณเสียงหัวเราะและแรงบันดาลใจดีๆที่ได้ฝากไว้ในโลกใบนี้ก่อนที่คุณจะลาจากไป