ครูบ้านนอกรุ่นที่ 230
ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2563
บ้านอาโยะ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

“บ้านอาโย๊ะ” โดยตั้งชื่อตามชื่อผู้นำตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.2510 ซึ่งแยกจากบ้านลีผ่าแม่ยาว ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าดอยบ่อ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำแม่ยาว ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 700 เมตร ต่อมาใน พ.ศ.2540 ผู้นำและคนหมู่บ้านได้ย้ายออกจากหมู่บ้านเดิมมาตั้งหมู่บ้านใหม่ ซึ่งห่างจากหมู่บ้านเดิม 2 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมและทำลายป่าต้นน้ำ เมื่อมาอยู่ที่ตั้งใหม่ก็ได้เปลี่ยนชื่อว่า บ้านสองแควพัฒนา

วันพฤหัสบดีที่  19  มีนาคม  2563 
08.30 น.  ทีมงานกระจกเงา  จะนำไปรอรับที่  สถานีขนส่งเชียงรายแห่งใหม่ (ตะเคียนคู่) หากครูบ้านนอกมาถึงก่อนเวลานัด สามารถหาอะไรทานมื้อเช้าก่อน จากนั้นเราจะเดินทางสู่มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย (เบอร์ประสานงาน 065 489 1761)
09.30 น. – 12.00 น.  เมื่อถึง ” มูลนิธิกระจกเงา ” เริ่มปฐมนิเทศ แนะนำตัว พื้นที่กิจกรรม แบ่งกลุ่มวางแผนการทำกิจกรรมในชุมชน โดยเน้นหลัก 3 ประการคือ สร้างบรรยากาศการเรียนการสอน, สร้างแรงบันดาลใจ, และ เรียนรู้พหุวัฒนธรรม
12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ที่ มูลนิธิกระจกเงา 
13.30 น.   ออกเดินทางไปที่หมู่บ้านอาโยะ โดยการเดินเท้าเข้าหมู่บ้าน ระยะทาง 7 กิโลเมตร (ครูอาสาเดินตัวเปล่า สัมภาระ จะมีรถขนเข้าหมู่บ้านให้)
16.00 น.  ถึงหมู่บ้าน พักกาย เตรียมพร้อมเข้าบ้านพัก แยกย้ายเข้าบ้านพัก เด็กๆจะเลือกครูเข้าพักตามบ้าน เอาละสิ ใครจะได้นอนบ้านหลังไหนน๊า
18.00  น.   รับประทานอาหารเย็นร่วมกันกับบ้านที่เราพัก โดยเราต้องทำอาหารตามที่จัดวัตถุดิบให้ กินร่วมกันกับชาวบ้าน บางบ้านออาจจะมีน้ำพริกอาข่าให้ชิมด้วยน๊า
19.30  น.   เวทีการแนะนำประวัติหมู่บ้าน ถาม –  ตอบ ข้อซักถาม  จากผู้นำหมู่บ้าน  สรุป งานเตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้   สำหรับการสรุปงานเราจะมีการสรุปงานครูบ้านนอกกันทุกคืน เสร็จแล้วแยกย้ายพักผ่อน อย่านอนดึกล่ะ พรุ่งนี้เราต้องมาออกแรงกัน

วันศุกร์ที่  20  มีนาคม  2563 
ตื่นเช้ามารับบรรยากาศเย็นๆ จิบชา กาแฟ คุยกับอาด๊ะ อามะ และเตรียมอาหารเช้าร่วมกัน ล้อมวงทานมื้อเช้า

08.00 น. พร้อมกัน ที่ลานชุมชน วันนี้พวกเราครูอาสาและชาวบ้านจะร่วมกันขุดทรายออกจากฝายพักน้ำ ซึ่งเป็นฝายสำหรับกักน้ำไว้เพื่อปั่นกระแสไฟฟ้าของชุมชน วันนี้เราจะใช้แรงงาน ร่วมกับชาวบ้านทั้งวันนะ

12.00 น. พักเที่ยงทานข้าวร่วมกัน (อย่าลืมห่อข้าวมาจากบ้านนะ)
13.30 น. เริ่มงานต่อให้แล้วเสร็จ ไม่เสร็จไม่เลิกกกกก : )
16.00 น. เหนื่อยยแล้ว แยกย้ายพักผ่อน กลับบ้านพัก ทำภาระกิจส่วนตัว
19.00 น. มาประชุมสรุปงานร่วมกันที่ศาลาริมน้ำของหมู่บ้าน
21.00 น. แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่  21  มีนาคม  2563 
วันนี้เด็กๆ ที่ไปเรียนนอกหมู่บ้านกลับมาบ้านแล้ว พวกเราจะแปลงร่างเป็นครูบ้านนอกกัน โดยจะแบ่งกลุ่มกันสอน ทั้งคุณครูและเด็กๆ ในส่วนของเด็กจะแบ่งกลุ่มตามช่วงอายุ แต่จะมีเด็กกี่คน ต้องมาดูกัน โดยการสอนเราจะสอนตามหัวข้อที่ได้รับโจทย์

08.00 น. มารวมตัวกันที่ลานหมู่บ้าน กิจกรรม สันทนาร่วมกันระหว่างครูและเด็กๆ แนะนำตัว และพากันวอร์มอัพร่างกาย สักหน่อย ก่อนเข้าฐานการสอน โดยเราจะสลับวนกันสอนนะ

09.00 น. เริ่มกิจกรรมการสอน ตามกลุ่ม เช่น กลุ่มศิลปะ กลุ่มภาษา กลุ่มธรรมชาติ เป็นต้น
12.00 น. หิวแล้วว ทานข้าวร่วมกัน วันนี้เราทำอาหาร กินร่วมกันทั้งคุณครูและเด็กๆ
13.00 น. กิจกรรมเวียนฐานการสอนต่อจากภาคเช้า
14.30 น. หมดคาบแล้วเรามาแข่งกีฬาสี สร้างความสัมพันธ์ สามัคคี ครูอาสาและเด็กๆ
16.00 น. หมดพลัง แยกย้ายกันพักผ่อน ใครจะไปเล่นน้ำตก ลำธาร ก็ชวนกันไปได้นะ แต่อย่ากลับมาเลทละ คืนนี้เป็นคืนสุดท้าย เราจะมีการแสดงของคุณครูและชาวบ้าน

19.30 น. พร้อมกันที่ลานหมู่บ้านเริ่มกิจกรรมการแสดง ครูอาสาจัดเต็มที่เลยจ้า
21.00 น. เสร็จจากกิจกรรมบันเทิงแล้วเรามาสรุปงาน พูดคุยเเลกเปลี่ยน ถอดบทเรียนกิจกรรม เพื่อนำไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป
22.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อน

วันอาทิตย์ที่  22  มีนาคม  2563
 วันนี้วันหยุดพักผ่อนของชาวบ้าน ทุกวันอาทิตย์ ชาวบ้านจะเข้าโบสถ์ คุณครูอาสาสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรม นี้ได้นะ

10.00 น. เราออกออกเดินทางจากหมู่บ้าน พาครูบ้านนอกแวะวัดห้วยปลากั้ง และวัดร่องเสือ หลังจากนั้นแยกย้ายส่งตามจุดต่างๆ
12.00 น.แยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วิธีการสมัคร: กรอกฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรม. https://forms.gle/LGwXLG1akjz8Gc1E9 แจ้งโอนค่าลงทะเบียนกิจกรรม https://bannok.com/volunteers/confirm-payment รายชื่อคนยืนยัน https://bit.ly/34oI0o8

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 30
ค่าใช้จ่าย: 2550
พื้นที่ปฏิบัติงาน: เชียงราย
ปิดรับสมัครวันที่: 15/03/2020
อีเมล: volunteers@bannok.com
เบอร์ติดต่อ: (096) 808-3004