กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นมาภายใต้โครงการทำความดี โดยกลุ่มอาสาเล็กๆ ที่มีใจอาสาที่จะทำความดี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม ถือเป็นการทำบุญที่สร้างสรรค์และตรงตามความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับ เนื่องจากพบว่าประเทศไทยขาดความมีวินัยในตนเองและสวนสาธารณะจึงได้คิดโครงการทำความดีจิตอาสา “ทำดีได้ไม่ต้องอาย” ปลูกฝังและตระหนักให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มาใช้เป็นที่พักผ่อน คำนึงถึงความสะอาดและมีวินัยในตนเองมากขึ้น

กดติดตามเพจได้ที่นีก่อน

https://www.facebook.com/kritAsa/
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนคำนึงถึงการรักษาความสะอาดของอุทยานแห่งชาติ
2. เพื่อส่งเสริมให้รักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาชุมชนของตนแบบยั่งยืน
3. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และปลูกฝังจิตสำนึก ระหว่างเด็กๆ ผู้ใหญ่และผู้พบเห็น
4. เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความปรารถนาดีของคนในสังคมในด้านที่ดี
ภารกิจอาสา
1เก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
2.ยิงเมล็ดพันธุ์ปลูกป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
3.ปลูกต้นไม้ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
4.โยนลูกEMball ลูกบอลปรับสภาพน้ำเสีย บริเวณแหล่งน้ำอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 นัดพบกันที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ใต้สถานี BTS อารีย์
20.00น.ลงทะเบียนรายชื่อ
21.00น.ออกเดินทางสู่ อุทยานป่าหินงาม
04.00น.ถึงอุทยาน ป่าหินงาม
05.00น.ทำธุระส่วนตัว
06.00น.นั้งรถรางขึ้น ด้านบน ปลูกป่า ชมทุ่งดอกกระเจียว
09.00น.ลงด้านล่าง รับประทานอาหารเช้า
09.30น.ออกเดินทางแวะน้ำตก เทพประทาน น้ำตกวังภราดร แวะทิวสนซับสเลเต
12.00น.แวะวัดป่าเทพอินทรประดิษฐ์
14.00น.เดินทางกลับ กทม
20.00น.ถึง กทม โดยประมาณ
รับสมัคร39 ท่าน
ค่าสมัครท่านละ 790 บาท
1.ค่ารถตู้ ไป กลับ
2.ค่าต้นกล้า
3.ค่าอุปกรณ์ต่างๆ
สิ่งที่ต้องจ่ายเอง
1.ค่าเข้าอุทยานป่าหินงาม ท่านละ 40บาท
2.ค่ารถรางท่านละ30บาท
3.ค่าอาหารทุกมื้อ
วิธีการสมัคร
1.โอนค่ากิจกรรมผ่าน นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 กรุงไทย
2.สมัครผ่าน ข้อความเพจ กฤษณ์จิตอาสา หรือ idLine..kit8585
3.ส่งสลิปมาที่ข้อความ หรือ ทาง Line
4.แจ้งชื่อนามสกุล
ดูน้อยลง

 

วิธีการสมัคร: รับสมัคร39 ท่าน ค่าสมัครท่านละ 790 บาท 1.ค่ารถตู้ ไป กลับ 2.ค่าต้นกล้า 3.ค่าอุปกรณ์ต่างๆ สิ่งที่ต้องจ่ายเอง 1.ค่าเข้าอุทยานป่าหินงาม ท่านละ 40บาท 2.ค่ารถรางท่านละ30บาท 3.ค่าอาหารทุกมื้อ วิธีการสมัคร 1.โอนค่ากิจกรรมผ่าน นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 กรุงไทย 2.สมัครผ่าน ข้อความเพจ กฤษณ์จิตอาสา หรือ idLine..kit8585 3.ส่งสลิปมาที่ข้อความ หรือ ทาง Line 4.แจ้งชื่อนามสกุล ดูน้อยลง

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 39
ค่าใช้จ่าย: 790
พื้นที่ปฏิบัติงาน: ชัยภูมิ
ปิดรับสมัครวันที่: 28/08/2020
อีเมล: Kritwara88@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (092) 259-6818