workshopทำผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม
ผ้าบาติกหรือผ้าปาเต๊ะ เป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี และใช้วิธีการแต้ม ระบาย หรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสี ผ้าบาติกบางชิ้นอาจจะผ่านขั้นตอนการปิดเทียน แต้มสี ระบายสีและย้อมสีนับเป็นสิบๆ ครั้ง ส่วนผ้าบาติกอย่างง่ายอาจทำโดยการเขียนเทียนหรือพิมพ์เทียนแล้วจึงนำไปย้อมสีที่ต้องการ
คำว่าบาติก {Batik} หรือปาเต๊ะ เดิมเป็นคำในภาษาชวาใช้เรียกผ้าที่มีลวดลายที่เป็นจุด คำ ว่า “ ติก ” มีความหมายว่า เล็กน้อย หรือจุดเล็กๆมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าตริติก หรือ ตาริติก ดังนั้นคำ ว่าบาติก จึงมีความหมายว่าเป็นผ้าที่มีลวดลายเป็นจุดๆ ด่างๆ
วิธีการทำผ้าบาติกในสมัยดั้งเดิมใช้วิธีการเขียนด้วยเทียน ( wax-writing ) ดังนั้นผ้าบาติก จึงเป็นลักษณะผ้าที่มีวิธีการผลิตโดยใช้เทียนปิดในส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี แม้ว่าวิธีีการทำผ้าบาติกในปัจจุบันจะก้าวหน้าไปมากแล้วก็ตามแต่ลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของผ้าบาติกก็คือจะต้องมีวิธีการผลิตโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีหรือปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีซ้ำอีก
▪︎ทำเพื่อนำไปบริจาคให้เด็กๆที่ด้อยโอกาสตามโรงเรียนบนดอย และสถานที่สงเคาระห์รับเลี้ยงเด็กๆ หรือผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ
▪︎อาสาที่ทำได้ฝึกสมาธิความคิดสร้างสรรค์ฝึกได้การออกแบบได้สติปัญญา ได้การแบ่งปัน
กดติดตามเพจได้ที่นีก่อน

https://www.facebook.com/kritAsa/

▪︎workshopที่ทำ
1.ทำผ้าบาติก
2.ทำผ้ามัดย้อม

▪︎สถานที่ทำworkshopผ้าบาติก
ห้องworkshopชั้น6ห้างไซน่าเวิลด์ พาหุรัด
กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 23สิงหาคม 2563
10.30น.ลงทะเบียนชั้น6ห้างไซน่าเวิลด์ พาหุรัด
11.00น.เริ่มกิจกรรม ผ้ามัดย้อม
12.30น.แนะนำการทำผ้าบาติก เริ่มทำกิจกรรม
16.00น เสร็จกิจกกรรม
รับสมัคร30ท่าน
ค่าอุปกรณ์การทำท่านละ250บาท
วิธีการสมัคร
1.โอนเงินผ่าน นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 กรุงไทย
2.สมัครผ่านข้อความเพจ กฤษณ์อาสา
3.ส่งสลิปมาที่ข้อความเพจ

https://www.facebook.com/kritAsa/

4แจ้งชื่ิอ นามสกุล

▪︎การกุศล
▪︎เหมาะสำหรับเด็ก
▪︎อาสาสมัคร

วิธีการสมัคร: วิธีการสมัคร 1.โอนเงินผ่าน นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 กรุงไทย 2.สมัครผ่านข้อความเพจ กฤษณ์อาสา 3.ส่งสลิปมาที่ข้อความเพจ https://www.facebook.com/kritAsa/ 4แจ้งชื่ิอ นามสกุล

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 50
ค่าใช้จ่าย: 250บาท
พื้นที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
ปิดรับสมัครวันที่: 22/08/2020
อีเมล: Kritwara88@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (092) 259-6818