กิจกรรมปลูกป่าชุมชน สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 24 ก.ค. 2565

       อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มชมรม ( องค์กรไม่แสวงผลกำไร ) ได้มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ประจำทุกปี
       โดยกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการสร้างพื้นที่สวนป่า หรือป่าชุมชน เพื่อลดการบุกรุกเขตป่าสงวนแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้กลายมาเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม เป็นเครือข่ายจิตอาสา หรือเครือข่ายอนุรักษ์ที่คอยเกื้อหนุนกันในอนาคต

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565
07.30 น รวมพลขึ้นรถที่ ปตท.สนามเป้า ( พหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ ดูแผนที่ได้ในห้องกิจกรรม ) รถออก 08.00 น
– ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมแมส ล้างมือ เช็คสถานะวัคซีน ก่อนขึ้นรถ
– เดินทางโดยรถบัส 50 ที่นั่ง แวะเข้าห้องน้ำตามจุดพักรถ
11.00 น ( โดยประมาณ ) เดินทางถึงสวนผึ้ง จ.ราชบุรี
– รับฟังคำชี้แจง ฟังการบรรยาย ถ่ายรูปหมู่
12.00 น รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อน
12.30 น เริ่มปลูกป่า ( เคลียร์วัชพืชบริเวณที่จะปลูก ขุดหลุม ปลูกกล้าไม้ตามจุดที่หมายไว้ ใส่ปุ๋ย รดน้ำ หรือไม่รดก็ได้ เพราะหน้าฝน ปักไม้หลักหมาย และผูกยึดต้นกล้าเข้ากับไม้หลักหมายด้วยเชือกฟางสีแดง )
14.00 น ( โดยประมาณ ) หรือภารกิจเสร็จ เก็บอุปกรณ์และกลับขึ้นรถ
– พาปล่อยแวะพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่น้ำตกเก้าโจน ( น้ำตกเก้าชั้น ) ให้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
– เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ แวะเข้าห้องน้ำตามจุดพักรถ
คาดว่าน่าถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 18.00 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

หมายเหตุ : ลำดับกิจกรรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หน้างาน หรือตามความเหมาะสม

รับสมัครจำนวน 40 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. มีความเข้าใจในคำว่า จิตอาสา หรืออาสาสมัคร ดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่ง ( เรามีสตาฟคอยดูแลอีกที ) พร้อมเปิดใจรับผู้อื่นเป็นเพื่อนใหม่และมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
2. เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 โดสขึ้นไป ( ใช้รูปหลักฐานการได้รับวัคซีคจากแอพหม้อพร้อมหรือแอพที่เกี่ยวข้อง )

กิจกรรมมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
ชมรมมีทุนสนับสนุนเป็นค่ากล้าไม้ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ โดยให้สมาชิกช่วยสมทบคนละ 300 บาท เพื่อเป็นค่าเช่าเหมารถ ค่าอาหารและน้ำดื่ม

มีใบประกาศ ( แจกเป็นไฟล์ส่งทางออนไลน์ )

 

 

 

*** ขั้นตอน/วิธีการสมัคร ***

1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) เพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม www.facebook.com/EPV.or.th
ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
– กิจกรรมที่ต้องการสมัคร ( ปลูกป่า 24 ก.ค. ) เพราะบางทีเรามีหลายกิจกรรม
– คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล ( เพื่อพิมพ์ใบประกาศ )
– เบอร์โทรศัพท์มือถือ

2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 3-5 วันให้ท่านแจ้งโอนค่าสมัครเพื่อเป็นการยืนยัน ( ยิ่งใกล้เต็มจะปรับลดเวลาลงเรื่อยๆ เหลือ 1-2 วัน )

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม web.facebook.com/events/684796712821743 เพื่อทราบความเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบัน

 

 

อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม www.facebook.com/EPV.or.th

วิธีการสมัคร: *** ขั้นตอน/วิธีการสมัคร *** 1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) เพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม https://www.facebook.com/EPV.or.th ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้ - กิจกรรมที่ต้องการสมัคร ( ปลูกป่า 24 ก.ค. ) เพราะบางทีเรามีหลายกิจกรรม - คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล ( เพื่อพิมพ์ใบประกาศ ) - เบอร์โทรศัพท์มือถือ 2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 3-5 วันให้ท่านแจ้งโอนค่าสมัครเพื่อเป็นการยืนยัน ( ยิ่งใกล้เต็มจะปรับลดเวลาลงเรื่อยๆ เหลือ 1-2 วัน ) 3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม https://web.facebook.com/events/684796712821743 เพื่อทราบความเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบัน

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 40
ค่าใช้จ่าย: 300 บาท
พื้นที่ปฏิบัติงาน: กาญจนบุรี
ปิดรับสมัครวันที่: 22/07/2022
อีเมล: EPV.or.th@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ: (084) 526-6834