โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ จ.น่าน
▪️ทาสีสนามเด็กเล่น
▪️ทาสีBBL
▪️ทาสีอาคารเรียน
▪️กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 9 ก.ย 2565
นัดพบกันที่ ห้างเดอะซีซัน อนุเสาร์วรีย์
16.00น.เริ่มลงทะเบียน
19.45น.ล้อหมุนออกเดินทาง
วันเสาร์ที่10ก.ย
06.00น.แวะทำธุระส่วนตัว ทานอาหารเช้า
เดินทางต่อ
09.30น.ถึงจุดเปลี่ยนรถ
เปลี่ยนเป็นรถกระบะ
10.00น.ถึงโรงเรียน ทำภารกิจ
12.00น.พักเที่ยง ทานอาหาร มื้อที่1
13.00น.ทำภารกิจต่อ
16.00น.เสร็จภารกิจ
เดินเล่นตามอัธยาศัย จุดชมวิว บ้านเปียงซ้อ
19.00น.ทานอาหารเย็น มื้อที่2
20.00น.ประชุมค่าย
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่11ก.ย
06.00น.ตื่นนอนทำธุระส่วนตัว
07.00น.ทานอาหารเช้า
08.00น.ออกเดินทาง ไป สะจุก สะเกี้ยง
11.00น.แวะบ่อเกลือสินเธา
ทานอาหารเที่ยง
เดินทาง กลับ กทม
24.00น.ถึง กทม โดยประมาณ

วิธีการสมัคร สมัครที่ข้อความเพจ กฤษณ์จิตอาสา ตามลื้งด้านล่างนี้

https://www.facebook.com/kritAsa/

ค่าสมัครท่านละ1550บาท
1.ค่ารถตู้ไปกลับ
2.ค่าอาหาร3มื้อ

▪️สิ่งทีต้องออกเอง
ค่ารถกระบะคันละ1500บาท หาร10 ตกคนละ150บาท

สมัครได้ที่
กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์
2700195051 กรุงไทย

▪️โอนค่ากิจกรรมครั้งแรก 750บาท
▪️โอนครั้งที่2ก่อนเดินทาง9วัน 800บาท

รวมเป็นเงิน1550บาท

วิธีการสมัคร: ค่าสมัครท่านละ1550บาท 1.ค่ารถตู้ไปกลับ 2.ค่าอาหาร3มื้อ ▪️สิ่งทีต้องออกเอง ค่ารถกระบะคันละ1500บาท หาร10 ตกคนละ150บาท สมัครได้ที่ กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ 2700195051 กรุงไทย โอนค่ากิจกรรมครั้งแรก 750บาท โอนครั้งที่2ก่อนเดินทาง9วัน 800บาท รวมเป็นเงิน1550บาท

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 39
ค่าใช้จ่าย: 1550
พื้นที่ปฏิบัติงาน: น่าน
ปิดรับสมัครวันที่: 09/09/2022
อีเมล: Kritwara88@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (092) 259-6818