Date

อาสาพัฒนาโรงพยาบาล ทำดีมีสุข

อาสาพัฒนาโรงพยาบาล ทำดีมีสุข วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562 (หยุดรัฐธรรมนูญ) รับอาสาสมัครจำนวน 50 ท่าน เดินทางโดยรถปรับอากาศ องค์กรผู้จัดโครงการ...

อ่านรายละเอียด 

ค่ายพัฒนาตน พัฒนาจิตใจ เชียงคาน(7-8ธ.ค.62)

ค่ายพัฒนาตน พัฒนาจิตใจ เชียงคาน วันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ.2562 รับอาสาสมัครจำนวน 50 ท่าน เดินทางโดยรถปรับอากาศ องค์กรผู้จัดโครงการ...

อ่านรายละเอียด 

“แสงนำใจ โรงเรียนของหนู” ปี3

โครงการค่ายอาสา "แสงนำใจ โรงเรียนของหนู" ปี3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนบ้านโขะทะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก...

อ่านรายละเอียด 

ฝึกอบรมการสร้างบ้านดินสู้ภาวะวิกฤต ๒ สูตรดิน

โครงการ "ฝึกอบรมการสร้างบ้านดินสู้ภาวะวิกฤต ๒ สูตรดิน" ท่านสมัครมาเรียนสถานที่เดียว ครั้งเดียว ได้ความรู้การสร้างบ้านดินด้วยตนเอง ๒ สูตรดิน มีที่เดียวในประเทศไทย(สูตรดินร่วนปนทรายหรือดินเหนียว และ...

อ่านรายละเอียด 

อาสาสร้างฝาย…ถวายแผ่นดิน

อาสาสร้างฝาย...ถวายแผ่นดิน วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 รับอาสาสมัครจำนวน 50 ท่าน เดินทางโดยรถปรับอากาศ องค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ...

อ่านรายละเอียด 

อาสาทำความสะอาดน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

อาสาทำความสะอาดน้ำตกเจ็ดสาวน้อย วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 รับอาสาสมัครจำนวน 50 ท่าน เดินทางโดยรถปรับอากาศ องค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ...

อ่านรายละเอียด 

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 3 พ.ย. 62 Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Relief Nov, 3 ,19

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 3 พ.ย. 62 Volunteer –To decorate tiny jars for...

อ่านรายละเอียด 

ค่ายอาสาพิทักษ์ น้ำตกทีลอซู

ค่ายอาสาพิทักษ์ น้ำตกทีลอซู วันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 รับอาสาสมัครจำนวน 40 ท่าน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ องค์กรผู้จัดโครงการ :...

อ่านรายละเอียด 

อาสาปลูกป่าโกงกาง สร้างสมดุลท้องทะเลไทย

อาสาปลูกป่าโกงกาง สร้างสมดุลท้องทะเลไทย วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2562 รับอาสาสมัครจำนวน 50 ท่าน เดินทางโดยรถปรับอากาศ องค์กรผู้จัดโครงการ :...

อ่านรายละเอียด 

อาสาปรับภูมิทัศน์จัดห้องเรียนก่อนปิดเทอม

อาสาปรับภูมิทัศน์จัดห้องเรียนก่อนปิดเทอม วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2562 รับอาสาสมัครจำนวน 50 ท่าน เดินทางโดยรถปรับอากาศ องค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ...

อ่านรายละเอียด 

เลี้ยงอาหารเด็กพิเศษ (คลองเตย) พฤศจิกา 62

น่าตกใจ ที่มีคนมาเลี้ยงอาหารเด็กพิเศษที่นี่แค่ เดือนละ... 1 ครั้ง 🌸 บางเดือน...ไม่มีเลยสักครั้ง 🌸 พวกเราอาสามาเติมความสุขให้พวกเขากันเถอะ . 🌿 🌸🌸 🌷 🌸🌸...

อ่านรายละเอียด 

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 62 อาสาทำดี ลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน รุ่น 6 ปี 62 เพิ่มพื้นที่ ป่าชายเลน ณ ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 62 อาสาทำดี  -  ลุยโคลน   -  ปลูกป่าชายเลน    รุ่น 6 ปี 62 เพิ่มพื้นที่ ป่าชายเลน  ณ.  ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม               หลังจากที่ ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมอาสาสมัคร ช่วย อนุรักษ์ธรรมชาติในหลาย...

อ่านรายละเอียด 

กิจกรรม อ่านด้วยตารับรู้ด้วยใจ ตอน เราจะเป็นในสิ่งที่เราอ่านจริงหรือ ( You are what you read )

กิจกรรม อ่านด้วยตารับรู้ด้วยใจ ตอน  เราจะเป็นในสิ่งที่เราอ่านจริงหรือ  ( You are what you...

อ่านรายละเอียด 

อาสาทำพิมเสนน้ำบริจาคให้คุณตาคุณยาย 15ธันวาคม 2562

อาสาได้รับความรู้ในการทำพิมเสนน้ำ พัฒนาจิตใจตัวเอง ฝึกนิสัยการแบ่งปัน สิ่งที่อาสาจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม -ได้ความรู้ในการทำพิมเสน -ฝึกนิสัยการแบ่งปัน และการทำงานเป็นทีม กำหนดการ 08.30 ลงทะเบียน ทำความรู้จักกัน กิจกรรมสัมพันธ์ 09.00 รับฟังคำอธิบายจากวิทยากร ก่อนลงมือทำกิจกรรมอาสา 12.30...

อ่านรายละเอียด 

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 อาสาทำดี ฟื้นฟูโรงเรียน “หลังน้ำท่วม” ร.ร.วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) อ.เมือง จ.พระนครศรี อยุธยา

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 อาสาทำดี  ฟื้นฟูโรงเรียน  “หลังน้ำท่วม”  ร.ร.วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี ) อ.เมือง จ.พระนครศรี อยุธยา           ...

อ่านรายละเอียด 

อาสาสร้างฝาย เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ เขาราวเทียนทอง จ.ชัยนาท รุ่น3

ป่าชุมชนบ้านเขาราวเทียนทอง อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาราวเทียนทอง อ.เนินขาม และอ.หันคา จ.ชัยนาท มีพื้นที่มากกว่า 22,000 ไร่ สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณที่มีไผ่รวกเป็นพืชเด่น...

อ่านรายละเอียด