Date

ครูอาสาบนดอย ความสุขจากระดับน้ำทะเล

ครูอาสาบนดอย ความสุขจากระดับน้ำทะเล ตอน การเดินทางแห่งวสันตฤดู ที่นี่มีนาวิถีขั้นบันได กิจกรรม : สอนหนังสือ/ทำกิจกรรมเสริม+เติม+เพิ่มทักษะให้เด็กน้อย     ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเวลาไปสอน...

อ่านรายละเอียด 

อาสาสมัคร – โควิดแคร์ 2565

อาสาสมัคร-โควิดแคร์ เปิดรับสมัครอาสาที่สนใจทำกิจกรรมอาสา อาธิ แยกยา แพ็คของต่างๆ เพื่อส่งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิดและกลุ่มเปราะบาง ด้อยโอกาส  สถานที่ทำกิจกรรม : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม...

อ่านรายละเอียด 

เพ้นท์ถุงแพ็คยาส่งใจ เพื่อผู้ป่วยHI CI ชุมชนกลุ่มเปราะบางด้อยโอกาส 2 เม.ย.65

โครงการ จิตอาสา..เพ้นท์ลายกระเป๋ายาและเขียนการ์ด  เพื่อใช้แพ็คยาส่งต่อให้ผู้ติดเชื้อCOVID ที่กลุ่มเปาะบาง ด้อยโอกาส เช่น ชุมชนคนจนเมือง ผู้ป่วยเรื้อรัง คนสูงวัย และต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นต้น แม้สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายลง...

อ่านรายละเอียด 

อาสา “มาฆบูชา” จัดของแพ็คของเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 16 ก.พ. 65,  Feb. 16, 22

จิตอาสา..จัดจัดของแพ็คของ เพื่อส่งต่อให้กลุ่มเปาะบาง ด้อยโอกาส เช่น ชุมชนคนจนเมือง ผู้ป่วยเรื้อรัง คนสูงวัย คนพิการ เป็นต้น สิ่งจำเป็นเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนในชีวิตประจำวัน ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูง กลุ่มเปราะบางเหล่านี้เข้าถึงได้ยาก ในขณะเดียวกันจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดที่มีรายได้ลดลงมีจำนวนมากขึ้น               เราจัดกิจกรรมจัดของแพ็คของเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง แทนความความใยให้เพื่อนร่วมสังคม ประกอบด้วย แพมเพิสผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ สายยางให้อาหาร และสิ่งจำเป็นอื่นๆ พร้อมการ์ดส่งกำลังใจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันส่งต่อกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ นอกเหนือจากที่อาสาสมัครได้ร่วมสมทบค่าอุปกรณ์ในการจัดแพมเพิสแล้ว ยังเป็นการส่งต่อกำลังใจดี ๆผ่านการเขียนการ์ดให้กำลังใจสร้างแรงใจให้พวกเขาได้รับรู้ถึงการแบ่งปันต่อๆไปไม่รู้จบ ** เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงรับอาสาจำกัดเพื่อรักษาระยะห่าง ให้ท่านนำหน้ากากมาด้วย ส่วนเจลล้างมือทางมูลนิธิเตรียมไว้ให้ตลอดกิจกรรม Volunteer must...

อ่านรายละเอียด 

อาสาก่อน “Valentine” ลงลายกระเป๋าผ้า  13,14 ก.พ. 65 Painting Bag Volunteer to Support Child Development Center in Thailand Dec. 13,14, 2022

กิจกรรมอาสาสมัคร “จิตอาสาลงลายกระเป๋าผ้าเพื่องานพัฒนาเด็กด้อยโอกาส” ได้ทำต่อเนื่องมาหลายปี เพื่อสนับสนุนทุนและสิ่งของจำเป็นให้ศูนย์เด็กด้อยโอกาส และศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ต่อมาเราขยายการสนับสนุนให้ครอบคลุมปัญหาด้านเด็กที่มีความหลากหลายไม่เฉพาะในศูนย์เด็กด้อยโอกาสในเมืองและต่างจังหวัด ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ในประเทศและอาเซียน (ASEAN) ที่เปลี่ยนไปทำให้ประเด็นและพื้นที่งานสนับสนุนด้านเด็กและเยาวชนหลากหลายขึ้น กล่าวคือ สนับสนุนศูนย์เด็ก ศูนย์การศึกษา ครอบคลุมเด็กในศูนย์อพยพ เด็กย้ายถิ่น เด็กลูกแรงงาน และเด็กในไซต์งานก่อสร้างและทั้งเด็กไทยและเด็กจากประเทศเพื่อนบ้าน ASEAN หรือเด็กจากการอพยพจากประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ในส่วนศูนย์เด็กด้อยโอกาส และศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเดิม ก็ยังคงให้การสนับสนุนต่อไป เพราะเรายังมีศูนย์เด็ก โรงเรียนขนาดเล็กด้อยโอกาส และศูนย์เรียนรู้ในชุมชนมากมาย ขาดแคลนปัจจัยจำเป็น เช่น...

อ่านรายละเอียด 

อาสา เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรังที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 12 ก.พ. 65 T-Shirt Painting Volunteer to Support Chronically Ill Patients in Thailand; Feb,12, 2022

เพื่อการป้องกัน COVID-19 ทางมูลนิธิฯได้ฉีดฆ่าเชื้อห้องทำกิจกรรม ห้องน้ำ และเตรียมเจลล้างมือไว้ให้อาสาสมัคร ให้อาสาเตรียมหน้ากากอนามัยไปเอง และแนะนำให้นำขวดใส่น้ำดื่มไปเองเพื่อป้องกันใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ทางเราแนะนำท่านควรพกช้อนตักอาหารเอง และให้เลือกทานอาหารปรุงร้อนเมื่ออยู่นอกบ้าน จิตอาสา “เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง” เป็นกิจกรรมอาสาสมัครที่เริ่มจากการทำกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยไตเรื้อรังกลุ่มหนึ่ง ที่ต้องล้างไตถี่ สัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง และผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายรอคิวฟอกไตนาน ซึ่งนอกจากเสียเวลามากแล้วยังมีค่าใช้จ่ายสูง และเป็นอุปสรรคในการทำงาน รวมทั้งมีหลายคนเกิดโรคเรื้อรังต่อเนื่องอื่นๆตามมาด้วย จากการทำกิจกรรมกับผู้ป่วยไตเรื้อรังทำให้เราได้เรียนรู้ว่ายังมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากหลายสาเหตุซึ่งมีความทุกข์ยากและลำบากไม่น้อยกว่าผู้ป่วยไต อาทิ ผู้ป่วยติดเตียง...

อ่านรายละเอียด 

อาสาสมัคร “น้ำใจ” คัดแยกยาเพื่อจุดบริการสุขภาพชุมชนและส่งมอบ รพ.ในถิ่นทุรกันดาร  5 ก.พ.65 ณ ชั้น 2 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมจัดกิจกรรมอาสาและกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจำทุกเดือน และรับบริจาคสิ่งของเพื่อนำส่งตามวัตถุประสงค์ต่างๆ กิจกรรมอาสานอกจากผู้อาสาบริจาคสิ่งของ และอาสาสมัครที่มาร่วมกิจกรรมตามที่เราประชาสัมพันธ์ไป ในการทำงานจิตอาสาเรายังส่งเสริมการทำกิจกรรมโดยความร่วมมือของอาสาสมัครในทุกบทบาทและหน้าที่ อย่างกิจกรรมอาสาแยกยา เราได้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องหลายปี เพื่อส่งมอบยาส่งต่อไปยัง โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และได้รับการตอบรับจากทั้งอาสาสมัครคัดแยกยาและผู้รับปลายทางเป็นอย่างดี และหลังจากสถานการณ์Covid-19 เร่ิมดีขึ้น มีหลายต่อหลสนชุมชนที่กำลังรอการฟื้นฟู เป็นที่มาของการกระจายยาต่างๆไปยังศูนย์บริการสุขภาพชุมชน เพื่อใช้สำหรับบรรเทาอาการป่วยและดูแลสุขภาพเบื้องต้น เราต้องการอาสาสมัครที่มาช่วยงานแยก...

อ่านรายละเอียด 

11-13/02/2020 Before Volutine 2022 ความสุขวิทยา อาสาบนสายน้ำ

Before Volutine 2022 ความสุขวิทยา อาสาบนสายน้ำ โรงบ่มอารมณ์สุข "ก่อเสริมเติมรักษ์ ก่อนดอกรักจะผลิบาน เพื่อการศึกษา" กิจกรรม :...

อ่านรายละเอียด 

อาสา เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรังที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  15,16 มกราคม 65  T-Shirt Painting Volunteer to Support Chronically Ill Patients in Thailand; Jan,15,16, 2022  

  อาสา เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรังที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  15,16 มกราคม 65 T-Shirt Painting Volunteer to Support Chronically Ill Patients in...

อ่านรายละเอียด 

อาสา เข็มกลัดแบ่งปันเพื่อเด็กและสตรีทีได้รับความรุนแรงและถูกละเมิด 15,16 ,มกราคม, 65  “Sharing Brooches” volunteer  Jan.15,16 2022     

อาสา เข็มกลัดแบ่งปันเพื่อเด็กและสตรีทีได้รับความรุนแรงและถูกละเมิด 15,16 ,มกราคม, 65 “Sharing Brooches” volunteer  Jan.15,16 2022   ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) @ 4th Thai Volunteer Service Bldg. For English please...

อ่านรายละเอียด 

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 18-19 ธค. 64   Volunteer to Create Learning Material on Canvas – in Thailand Dec. 18, and 19, 20201  ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ 4th Fl., Thai Volunteer Service Bldg. 

เมื่อสถานการณ์โควิดที่พึ่งเริ่มคลี่คลาย เด็กๆในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้ามาเรียนอีกครั้ง สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำการเรียนการสอน ให้น่าสนใจและส่งเสริมแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้มากขึ้น  ทั่งนี้สื่อการเรียนรู้ที่สร้างบนผืนผ้าเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่เหมาะกับเด็กและเยาวชน สามารถสร้างสีสัน เคลื่อนย้ายพกพาได้สะดวก ใช้งานได้ระยะยาวเพราะทนทานและสามารถสร้างสรรค์ได้ตามวัตถุประสงค์…  อย่างไรก็ตามโอกาสในการเข้าถึงสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน หรือกลุ่มเรียนรู้ต่างๆไม่เท่าเทียมกัน ยังมีสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนแออัด และพื้นที่ด้อยโอกาส ที่ไม่สามารถจัดหาสื่อการเรียนการรู้ได้เอง …  มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมจึงจัดกิจกรรมจิตอาสา “สร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า” เพื่อมอบโอกาสแก่ ศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียน กลุ่มด้อยโอกาสทั้งในต่างจังหวัดและพื้นที่ชุมชนด้อยโอกาสใน...

อ่านรายละเอียด 

อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส  18-19 ธ.ค. 64   Painting Bag Volunteer to Support Child Development Center in Thailand Dec. 18, and 19, 20201  ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ 4th Fl., Thai Volunteer Service Bldg. 

กิจกรรมอาสาสมัคร “จิตอาสาลงลายกระเป๋าผ้าเพื่องานพัฒนาเด็กด้อยโอกาส” ได้ทำต่อเนื่องมาหลายปี  เพื่อสนับสนุนทุนและสิ่งของจำเป็นให้ศูนย์เด็กด้อยโอกาส และศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ต่อมาเราขยายการสนับสนุนให้ครอบคลุมปัญหาด้านเด็กที่มีความหลากหลายไม่เฉพาะในศูนย์เด็กด้อยโอกาสในเมืองและต่างจังหวัด ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ในประเทศและอาเซียน (ASEAN) ที่เปลี่ยนไปทำให้ประเด็นและพื้นที่งานสนับสนุนด้านเด็กและเยาวชนหลากหลายขึ้น กล่าวคือ สนับสนุนศูนย์เด็ก ศูนย์การศึกษา  ครอบคลุมเด็กในศูนย์อพยพ เด็กย้ายถิ่น เด็กลูกแรงงาน และเด็กในไซต์งานก่อสร้างและทั้งเด็กไทยและเด็กจากประเทศเพื่อนบ้าน ASEAN หรือเด็กจากการอพยพจากประเทศอื่นๆ  ทั้งนี้ในส่วนศูนย์เด็กด้อยโอกาส และศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเดิม ก็ยังคงให้การสนับสนุนต่อไป เพราะเรายังมีศูนย์เด็ก โรงเรียนขนาดเล็กด้อยโอกาส และศูนย์เรียนรู้ในชุมชนมากมาย ขาดแคลนปัจจัยจำเป็น เช่น ของใช้จำเป็นประจำวัน อาหาร ข้าวสาร อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน...

อ่านรายละเอียด 

อาสาจัดชุด Covid Care 11-12 ธค. 64 Volunteer to Prepare Covid-Care Set Dec. 11-12, 21

โครงการ จิตอาสา..จัดชุด Covid care  เพื่อส่งต่อให้กลุ่มเปาะบาง ด้อยโอกาส เชุ่น ชุมชนคนจนเมือง ผู้ป่วยเรื้อรัง คนสูงวัย คนพิการ...

อ่านรายละเอียด 

อาสาช่วยปรับปรุงพื้นที่สวน เพิ่มพื้นที่สีเขียวกลางกรุง

อาสาช่วยปรับปรุงพื้นที่สวน เพิ่มพื้นที่สีเขียวกลางกรุง   26 , 27, 28  พฤศจิกายน 2564 (สมัครวันใดวันหนึ่งหรือทุกวัน ให้ระบุ) ณ...

อ่านรายละเอียด 

นั่งรถไฟ ไปพัฒนา รร.อยุธยา 27 พ.ย. 64

  กิจกรรมเราเต็มไว คนชอบไปแล้วไปอีก ท่านใดสนใจ แนะนำรีบสมัครครับ ถึงไม่สะดวกค่าสมัครตอนนี้ ก็ขอให้รีบทัก เรายินดีช่วยทุกท่านให้ได้ไปครับ . ✅ ค่าสมัคร จ่ายแล้วไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีก เป็น - ค่าอาหาร ที่กินที่...

อ่านรายละเอียด 

อาสาพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนบ้านหนองหว้า จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 5 ธันวาคม 2564

  กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ถนอมราษฏร์บำรุง) ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา มาช่วยกันพัฒนาห้องสมุดให้น้อง ๆ เนื่องจากห้องสมุด ณ...

อ่านรายละเอียด